Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Thông báo: V/v triển khai Quyết định số 1829/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Title

V/v triển khai Quyết định số 1829/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Body

 

Expires

 

Display

Yes

Attachments

1829-2021-QD-SGTVT.pdf    
Created at 11/15/2021 4:31 PM by DONGNAI\nguyentd.sgtvt
Last modified at 11/15/2021 4:31 PM by DONGNAI\nguyentd.sgtvt