Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Thông báo: V/v dừng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi, giải trí trong thời điểm tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19.

Title

V/v dừng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi, giải trí trong thời điểm tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19.

Body

 

Expires

 

Display

Yes

Attachments

5163-2021-sgtvt.pdf    
Created at 11/22/2021 8:41 AM by DONGNAI\nguyentd.sgtvt
Last modified at 11/22/2021 8:41 AM by DONGNAI\nguyentd.sgtvt