Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Thông báo: V/v tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trước biến chủng mới (Omicron) của vi rút SARS-CoV-2.

Title

V/v tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trước biến chủng mới (Omicron) của vi rút SARS-CoV-2.

Body

 

Expires

 

Display

Yes

Attachments

5606-2021-sgtvt.pdf    
Created at 12/29/2021 3:02 PM by DONGNAI\nguyentd.sgtvt
Last modified at 12/29/2021 3:02 PM by DONGNAI\nguyentd.sgtvt