Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Thông báo: Về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 15365/KH-UBND ngày 09/12/2021 về thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Title

Về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 15365/KH-UBND ngày 09/12/2021 về thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Body

 

Expires

 

Display

Yes

Attachments

5828-2021-sgtvt.pdf    
Created at 1/5/2022 4:04 PM by DONGNAI\nguyentd.sgtvt
Last modified at 1/5/2022 4:04 PM by DONGNAI\nguyentd.sgtvt