Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Thông báo: v/v triển khai thực hiện kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 10/3/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Title

v/v triển khai thực hiện kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 10/3/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Body

 

Expires

 

Display

Yes

Attachments

1025-2022-sgtvt.pdf    
Created at 4/14/2022 2:18 PM by DONGNAI\nguyentd.sgtvt
Last modified at 4/14/2022 2:18 PM by DONGNAI\nguyentd.sgtvt