Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Thông báo: Cảng vụ Đường thủy nội địa thông báo triệu tập thí sinh xét tuyển vòng 2 và hướng dẫn thí sinh nội dung ôn tập kiểm tra sát hạch

Title

Cảng vụ Đường thủy nội địa thông báo triệu tập thí sinh xét tuyển vòng 2 và hướng dẫn thí sinh nội dung ôn tập kiểm tra sát hạch

Body

​Ngày 21/4/2022, Cảng vụ Đường thủy nội địa Thông báo số 96/TB-HĐTD triệu tập thí sinh xét tuyển vòng 2 và hướng dẫn thí sinh nội dung ôn tập kiểm tra sát hạch (Nội dung chi tiết đính kèm) 96-TB.pdf96-TB.pdf

Expires

 

Display

Yes

Attachments

Created at 4/26/2022 1:24 PM by DONGNAI\nguyentd.sgtvt
Last modified at 4/26/2022 1:24 PM by DONGNAI\nguyentd.sgtvt