Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Văn bản chỉ đạo: Thông báo kết luận của Phó Giám đốc Sở GTVT Trần Văn Quan tại cuộc họp ngày 28/10/2014 về việc xem xét các vấn đề liên quan đến tuyến xe buýt do Cty CP Sonadezi khai thác.

Title

Thông báo kết luận của Phó Giám đốc Sở GTVT Trần Văn Quan tại cuộc họp ngày 28/10/2014 về việc xem xét các vấn đề liên quan đến tuyến xe buýt do Cty CP Sonadezi khai thác.

Ngay ban hành

10/30/2014

Số hiệu

9338/TB-SGTVT

Attachments

9338.pdf    
Created at 11/3/2014 2:59 PM by Truong Thi Kim Kim
Last modified at 11/3/2014 2:59 PM by Truong Thi Kim Kim