Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Văn bản chỉ đạo: Thực hiện Thông tư 84/2015/BGTVT ngày 30/12/2015 của Bộ GTVT, Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 06/2012/TT-BGTVT ngày 08/3/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong công tác đào tạo, sát hạch cấp GPLX cơ giới.

Title

Thực hiện Thông tư 84/2015/BGTVT ngày 30/12/2015 của Bộ GTVT, Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 06/2012/TT-BGTVT ngày 08/3/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định trách nhiệm và xử lý  vi phạm trong công tác đào tạo, sát hạch cấp GPLX cơ giới.

Ngay ban hành

1/22/2016

Số hiệu

304/SGTVT-NL

Attachments

B-304-2016-1.pdf    
Created at 1/22/2016 10:26 AM by Truong Thi Kim Kim
Last modified at 1/22/2016 10:27 AM by Truong Thi Kim Kim