Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Văn bản chỉ đạo: Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý đối với hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa bằng đường thủy nội địa.

Title

Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý đối với hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa bằng đường thủy nội địa.

Ngay ban hành

1/21/2016

Số hiệu

281/SGTVT-VTPT

Attachments

B-281-2016-1.pdf    
Created at 1/22/2016 4:00 PM by Truong Thi Kim Kim
Last modified at 1/22/2016 4:07 PM by Truong Thi Kim Kim