Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Văn bản chỉ đạo: Tổ chức lực lượng dân quân tự vệ trực SSCĐ bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XXII của Đảng; Tết Bính Thân 2016; Ngày thành lập Đảng CSVN.

Title

Tổ chức lực lượng dân quân tự vệ trực SSCĐ bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XXII của Đảng; Tết Bính Thân 2016; Ngày thành lập Đảng CSVN.

Ngay ban hành

1/21/2016

Số hiệu

279/BCHQS

Attachments

B-281-2016-1.pdf    
Created at 1/22/2016 4:06 PM by Truong Thi Kim Kim
Last modified at 1/22/2016 4:06 PM by Truong Thi Kim Kim