Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Văn bản chỉ đạo: Chấn chỉnh tình trạng rải tiền, vàng mã trên đường gây mất ATGT.

Title

Chấn chỉnh tình trạng rải tiền, vàng mã trên đường gây mất ATGT.

Ngay ban hành

4/6/2016

Số hiệu

1562/SGTVT-VTPT

Attachments

B-1562-2016-1.pdf    
Created at 4/6/2016 1:47 PM by Truong Thi Kim Kim
Last modified at 4/6/2016 1:47 PM by Truong Thi Kim Kim