Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Văn bản chỉ đạo: Triển khai Quyết định Đề án kết nối giao thông, tăng cường vận tải hàng hóa hai chiều giữa hai nước Việt Nam-Lào.

Title

Triển khai Quyết định Đề án kết nối giao thông, tăng cường vận tải hàng hóa hai chiều giữa hai nước Việt Nam-Lào.

Ngay ban hành

4/7/2016

Số hiệu

1594/SGTVT-VTPT

Attachments

B-1594-2016-1.pdf    
Created at 4/7/2016 9:06 AM by Truong Thi Kim Kim
Last modified at 4/7/2016 9:06 AM by Truong Thi Kim Kim