Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Văn bản chỉ đạo: Hiệp y bổ nhiệm cán bộ đối với Huyện ủy Thống Nhất.

Title

Hiệp y bổ nhiệm cán bộ đối với Huyện ủy Thống Nhất.

Ngay ban hành

10/21/2014

Số hiệu

9071/SGTVT-VP

Attachments

9071.pdf    
Created at 10/31/2014 9:38 AM by Truong Thi Kim Kim
Last modified at 10/31/2014 9:38 AM by Truong Thi Kim Kim