THĂM DÒ Ý KIẾN
Bạn thích làm gì vào ngày nghỉ cuối tuần?

Số lượt truy cập
Tin cải cách hành chính
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của Bộ GTVT
Cập nhật 22/12/2016 08:51

Bộ Giao thông vận tải vừa ra Quyết định số 3944/QĐ-BGTVT về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của Bộ GTVT.

Theo đó, Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của Bộ Giao thông vận tải được xây dựng trên cơ sở cụ thể hoá các nội dung của Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 của Bộ Giao thông vận tải. Mục tiêu chung của Kế hoạch nhằm tiếp tục thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ và Chương trình CCHC giai đoạn 2011 - 2020 của Bộ Giao thông vận tải theo Quyết định số 490/QĐ-BGTVT ngày 08/3/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT; đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ CCHC nhà nước trong lĩnh vực Giao thông vận tải nhằm xây dựng Bộ Giao thông vận tải chuyên nghiệp, hiện đại, phát triển bền vững; bảo đảm sự quản lý điều hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả; đáp ứng yêu cầu phát ừiển kinh tế - xã hội của đất nước; tạo bước chuyển biến mới trong ngành Giao thông vận tải. Mục tiêu cụ thể đối với từng nhiệm vụ như công tác chỉ đạo điều hành, cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Giao thông vận tải, cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính cũng được nêu rõ trong kế hoạch. Kế hoạch CCHC năm 2017 yêu cầu cần nâng cao chất lượng toàn diện đối với công tác CCHC tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Giao thông vận tải. Đồng thời, gắn kết chặt chẽ công tác CCHC với các nhiệm vụ quản lý nhà nước; xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu trong công tác CCHC và cải cách thủ tục hành chính; nâng cao năng lực, kỹ năng làm việc đối với công chức, viên chức; nâng cao đạo đức công vụ công chức, đạo đức nghề nghiệp đốỉ với viến chức. Bên cạnh đó, tiếp tục thừa kế và phát huy những kết quả đạt được, những bài học kinh nghiệm trong công tác CCHC của Bộ Giao thông vận tải…

Đính kèm: 3944-BGTVT.pdf3944-BGTVT.pdf

Hoài Tâm

 

CÁC TIN KHÁC
Trang thông tin điện tử Sở Giao Thông Vận tải tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ban biên tập Sở Giao thông Vận tải
Địa chỉ: 18 Phan Chu Trinh- Phường Quang Vinh –TP. Biên Hòa tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0613)847320 - Số Fax: (0613)942248 – 840768 - Email: sgtvt@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn “Trang thông tin điện tử Sở Giao Thông Vận tải tỉnh Đồng Nai” hoặc www.sgtvt.dongnai.gov.vn
khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Phát triển bởi TTCNTT và TT Đồng Nai