THĂM DÒ Ý KIẾN
Bạn thích làm gì vào ngày nghỉ cuối tuần?

Số lượt truy cập
Tin cải cách hành chính
Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai năm 2017
Cập nhật 23/12/2016 15:52

​Ngày 16/12/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 12284/KH-UBND về Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai năm 2017.

 

Kế hoạch cải cách hành chính được ban hành với mục đích nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện cải cách hành chính của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ và tăng cường sự hiểu biết của người dân, tổ chức về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính. Đồng thời, thúc  đẩy người dân, tổ chức tích cực góp ý, tham gia hoàn thiện thủ tục hành chính, giám sát cơ quan nhà nước, đội ngũ cán bộ, công chức trong quá trình thực thi công vụ.

Công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017 với nội dung, hình thức cụ thể:

Đối với cán bộ, công chức, viên chức: tuyên truyền các văn bản của Trung ương và văn bản của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về cải cách hành chính: Nghị quyết số 17-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước, Chương trình hành động của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết Trung ương Đảng (khóa X); Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020; Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 2014/QĐ-UBND ngày 29/6/2016 của UBND tỉnh ban hành Chương trình Cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020; các quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm, đạo đức của CBCCVC trong thực thi công vụ, nhất là trong giải quyết các công việc liên quan đến người dân. Giải đáp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các quy định pháp luật, nhất là trong thực hiện TTHC cho người dân, doanh nghiệp…Tuyên truyền đến CBCCVC thông qua Cổng TTĐT, trang thông tin cải cách hành chính và các trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; thông qua sổ tay nghiệp vụ cải cách hành chính; thông qua các hội nghị tập huấn, các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho CBCCVC..; tổ chức đi nghiên cứu, học tập kinh nghiệm của các địa phương trong và ngoài tỉnh..

Đối với người dân và doanh nghiệp: tuyên truyền những nội dung cơ bản của các chủ trương, chính sách của Nhà nước có liên quan đến người dân, doanh nghiệp; Bộ Thủ tục hành chính đã công bố theo Quyết định của UBND tỉnh; hướng dẫn cách thức, nội dung cần biết khi thực hiện TTHC, thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, nộp hồ sơ qua mạng mức độ 3, 4. Giải đáp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các quy định của pháp luật, nhất là trong thực hiện TTHC cho người dân doanh nghiệp… với hinh thức tuyên truyền chủ yếu: thông qua Cổng TTĐT, trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị. Thông qua niêm yết công khai các thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, hình thức công khai rõ rang, đúng quy định, thuận lợi cho việc tìm hiểu, tra cứu thông tin và xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về CCHC trên Đài PT-TH , Báo Đồng Nai, Báo Lao động Đồng Nai, các phương tiện thông tin đại chúng cấp huyện, cấp xã.

Kế hoạch cũng phân công trách nhiệm cụ thể cho các sở, ban, ngành, địa phương căn cứ, chức năng nhiệm vụ được phân công để triển khai thực hiện Kế hoạch.

Đính kèm:CV1228420161.pdfCV1228420161.pdf 

 

Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh.

 
CÁC TIN KHÁC
Trang thông tin điện tử Sở Giao Thông Vận tải tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ban biên tập Sở Giao thông Vận tải
Địa chỉ: 18 Phan Chu Trinh- Phường Quang Vinh –TP. Biên Hòa tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0613)847320 - Số Fax: (0613)942248 – 840768 - Email: sgtvt@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn “Trang thông tin điện tử Sở Giao Thông Vận tải tỉnh Đồng Nai” hoặc www.sgtvt.dongnai.gov.vn
khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Phát triển bởi TTCNTT và TT Đồng Nai