THĂM DÒ Ý KIẾN
Bạn thích làm gì vào ngày nghỉ cuối tuần?

Số lượt truy cập
Tin cải cách hành chính
Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai năm 2017
Cập nhật 10/01/2017 16:31

Ngày 29 tháng 12 năm 2016, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 12835/KH-UBND về cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai năm 2017.

Theo đó, định hướng chung của kế hoạch là tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính theo hướng xây dựng nền hành chính hiện đại, trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước và thực hiện thủ tục hành chính.
Cụ thể, xây dựng Đề án triển khai thí điểm thành lập Trung tâm hành chính công (Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của tỉnh) để tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tập trung của các sở, ngành và một số thủ tục hành chính của các cơ quan ngành dọc trú đóng trên địa bàn tỉnh. Kiện toàn, hoàn thiện Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện để tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC đối với tất cả TTHC của các phòng, ban chuyên môn cấp huyện và một số TTHC của các cơ quan ngành dọc trú đóng trên địa bàn huyện. Rà soát, bổ sung các dịch vụ công cần thiết cho người dân, doanh nghiệp hiện nay nhưng chưa có quy định dưới hình thức văn bản, trực tuyến, tích hợp giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các đơn vị, địa phương. Hoàn thiện hệ thống dịch vụ công trực tuyến, khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng tối thiểu 30% tổng số TTHC trực tuyến được công bố, các TTCH đã được cung cấp trực tuyến đối với tổ chức, doanh nghiệp phải được giải quyết hoàn toàn trên môi trường mạng. Hoàn thiện, kết nối phần mềm một cửa và các phần mềm chuyên ngành do Bộ, ngành Trung ương và các đơn vị, địa phương phát triển liên quan đến các lĩnh vực như: đất đai, đăng ký kinh doanh, xây dựng, tư pháp… để bảo đảm thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông hiện đại. Tăng cường ứng dụng chữ ký số, hoàn thiện hệ thống đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp, thí điểm hình thành cơ sở dữ liệu về hồ sơ TTHC, thí điểm tích hợp hệ thống giám sát tập trung bằng camera, hệ thống tin nhắn thông báo tình trạng giải quyết hồ sơ, kiện toàn trang thông tin CCHC.
Các nội dung cần tập trung thực hiện: cải cách thể chế hành chính; cải cách TTHC; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính nhà nước; công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện CCHC…
UBND tỉnh giao trách nhiệm cụ thể cho các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện các nội dung Kế hoạch đã đề ra. Kế hoạch có đính kèm Bảng thống kê nhiệm vụ cụ thể thực hiện cải cách hành chính năm 2017.
Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh
CÁC TIN KHÁC
Trang thông tin điện tử Sở Giao Thông Vận tải tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ban biên tập Sở Giao thông Vận tải
Địa chỉ: 18 Phan Chu Trinh- Phường Quang Vinh –TP. Biên Hòa tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0613)847320 - Số Fax: (0613)942248 – 840768 - Email: sgtvt@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn “Trang thông tin điện tử Sở Giao Thông Vận tải tỉnh Đồng Nai” hoặc www.sgtvt.dongnai.gov.vn
khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Phát triển bởi TTCNTT và TT Đồng Nai