THĂM DÒ Ý KIẾN
Bạn thích làm gì vào ngày nghỉ cuối tuần?

Số lượt truy cập
Tin cải cách hành chính
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI CÔNG BỐ CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, UBND CẤP HUYỆN NĂM 2016
Cập nhật 09/02/2017 16:30

Ngày 11 tháng 1 năm 2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 154/QĐ-UBND về việc công bố Chỉ số cải cách hành chính các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện năm 2016.

 

Trong các sở, ban, ngành của tỉnh đạt loại xuất sắc là 06 đơn vị: Ban Quản lý các KCN, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Ngoại vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tư pháp, Sở Công Thương. Trong các đơn vị UBND cấp huyện; Nhơn Trạch và Xuân Lộc đạt loại xuất sắc.

CS CCHC So nganh, huyen.jpg

Kết quả đánh giá chỉ số các sở, ban ngành; UBND cấp huyện năm 2016

 

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện căn cứ kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính 2016 để triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả cải cách hành chính trong năm 2017 và các năm tiếp theo. UBND cấp huyện có trách nhiệm công bố Chỉ số cải cách hành chính của UBND cấp xã trực thuộc, tăng cường công tác chỉ đạo, lãnh đạo và chịu trách nhiệm về kết quả triển khai công tác cải cách hành chính tại UBND cấp xã. Sở Nội vụ chủ trì theo dõi kết quả triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị và báo cáo UBND tỉnh trong kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính của năm 2017. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đính kèm: QD15420171.pdfQD15420171.pdf

N​guồn: Trang thông tin điện tử tỉnh đồng Nai


CÁC TIN KHÁC
Trang thông tin điện tử Sở Giao Thông Vận tải tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ban biên tập Sở Giao thông Vận tải
Địa chỉ: 18 Phan Chu Trinh- Phường Quang Vinh –TP. Biên Hòa tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0613)847320 - Số Fax: (0613)942248 – 840768 - Email: sgtvt@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn “Trang thông tin điện tử Sở Giao Thông Vận tải tỉnh Đồng Nai” hoặc www.sgtvt.dongnai.gov.vn
khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Phát triển bởi TTCNTT và TT Đồng Nai