THĂM DÒ Ý KIẾN

Đánh giá sự hài lòng của người dân và tổ chức về kết quả xử lý hồ sơ của bộ phận một cửa Sở Giao thông Vận tải 
Số lượt truy cập
Tin hoạt động ngành
Hội nghị Cán bộ công chức năm 2018
Cập nhật 27/12/2018 07:15

Hội nghị Cán bộ công chức năm 2018

 

Căn cứ Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ hướng dẫn số 102/HD-CĐVC ngày 11/5/2018 của Công đoàn Viên chức tỉnh Đồng Nai về việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ, CCVC hàng năm và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân trong cơ quan, đơn vị, doanh ngiệp nhà nước;

Ngày 25/12/2018, tại Sở Giao thông vận tải, Cơ quan Sở Giao thông vận tải phối hợp với Công đoàn bộ phận tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2018, báo cáo trước hội nghị về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua yêu nước năm 2018 của cơ quan Sở GTVT.

Thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 10/01/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai (khóa X) về chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2018; Nghị quyết số 82/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2018 của tỉnh Đồng Nai; Quyết định 4439/QĐ-UBND ngày 11/12/2017 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở GTVT đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong ngành nỗ lực, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận cơ quan Sở đã chuẩn bị đầy đủ các nội dung theo hướng dẫn số 102/HD-CĐVC, như: chương trình Hội nghị; kịch bản chi tiết Hội nghị; tham gia đóng góp ý kiến báo cáo tổng kết năm 2018 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2019; tổng hợp báo cáo hoạt động công đoàn năm 2018; báo cáo Ban Giám đốc, Chi bộ Cơ quan Sở về thực hiện bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019-2020.

Tại Hội nghị, Đoàn Chủ tịch đã điều hành Hội nghị, thực hiện quy chế dân chủ, thực hiện hướng dẫn số 102/HD-CĐVC ngày 11/5/2018 của Công đoàn Viên chức tỉnh Đồng Nai về việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ, CCVC hàng năm và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân trong cơ quan, đơn vị, doanh ngiệp nhà nước; tại Hội nghị, cán bộ, công chức, nhân viên Cơ quan Sở đã nghe báo cáo tổng kết năm 2018 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2019; báo cáo hoạt động công đoàn năm 2018; báo cáo tài chính và báo cáo của Ban Thanh tra nhân dân. Cán bộ, công chức, nhân viên Cơ quan Sở đã thống nhất cao đối với kết quả đạt được của Cơ quan Sở và Nghị quyết của Hội nghị.

Chương trình Hội nghị, tổ chức Bầu Ban thanh tra nhân dân. Các đồng chí được trúng cử vào Ban Thanh tra nhân dân là những đoàn viên trẻ, năng động, tích cực, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, được sự tín nhiệm cao của Hội nghị. Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019-2020, gồm các đồng chí Ngô Văn Hoàng (Tổ Công đoàn tổ Kế hoạch Tài chính-Quản lý giao thông-Ban An toàn giao thông); đồng chí Nguyễn Văn Kỳ (Tổ Công đoàn tổ Văn phòng Sở); đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Nhân (Tổ Công đoàn tổ Vận tải phương tiện-Người lái).

Hội nghị Cán bộ công chức năm 2018 của Cơ quan Sở Giao thông vận tải đã thành công tốt đẹp.

Hình ảnh: Hội nghị CBCC năm 2018.

HNCBCC_01.JPG
HNCBCC_02.JPG
HNCBCC_03.JPG
HNCBCC_04.JPG
HNCBCC_05.JPG
HNCBCC_06.JPG
HNCBCC_07.JPG

 

Người viết: Trầm Kim Xuyến​

CÁC TIN KHÁC
Trang thông tin điện tử Sở Giao Thông Vận tải tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ban biên tập Sở Giao thông Vận tải
Địa chỉ: 18 Phan Chu Trinh- Phường Quang Vinh –TP. Biên Hòa tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0613)847320 - Số Fax: (0613)942248 – 840768 - Email: sgtvt@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn “Trang thông tin điện tử Sở Giao Thông Vận tải tỉnh Đồng Nai” hoặc www.sgtvt.dongnai.gov.vn
khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Phát triển bởi TTCNTT và TT Đồng Nai