THĂM DÒ Ý KIẾN

Đánh giá sự hài lòng của người dân và tổ chức về kết quả xử lý hồ sơ của bộ phận một cửa Sở Giao thông Vận tải 
Số lượt truy cập
 

 TRUNG TÂM TƯ VẤN THẨM TRA CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

 
Hinh Trung Tam ttctgt.jpg

   Trung tâm Tư vấn thẩm tra công trình giao thông (sau đây gọi tắt là trung tâm) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở GTVT , có chức năng tư vấn, thẩm tra thiết kế, kiểm định chất lương công trình giao thông và hạ tầng kỹ thuật, xây dựng dân dụng, công nghiệp, thủy lợi.
   

Nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm

   1/ Tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật, dự toán, tổng dự toán công trình đối với các công trình giao thông, công trình hạ tầng kỹ thuật, thẩm tra thiết kế công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, thủy lợi;

   2/ Kiểm định chất lượng công trình giao thông và hạ tầng kỹ thuật, xây dựng dân dụng, công nghiệp, thủy lợi;

    3/ Tư vấn Giám sát kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật, công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, thủy lợi;

    4/ Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá kết quả đấu thầu các công trình giao thông và hạ tầng kỹ thuật, công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi;

    5/ Tư vấn khảo sát, thiết kế lập dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán công trình giao thông và hạ tầng kỹ thuật, xây dựng dân dụng, công nghiệp, thủy lợi;

    6/ Tư vấn quản lý dự án đầu tư các công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật công nghiệp, xây dựng dân dụng, công nghiệp, thủy lợi;

    7/ Tư vấn thẩm định dự án đầu tư công trình giao thông, công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình công nghiệp, xây dựng dân dụng, thủy lợi;

    8/ Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả đấu thầu xây lắp và tư vấn công trình giao thông, công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình công nghiệp, xây dựng dân dụng và thủy lợi;

    9/ Tư vấn giám sát khảo sát địa chất, địa hình, công trình giao thông, công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình công nghiệp, xây dựng dân dụng, thủy lợi;

    10/ Kiểm định chất lượng xây dựng, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng;

    11/ Thẩm tra an toàn giao thông.

    12/ Xây dựng kế hoạch tình hình hoạt động từng năm trình Sở GTVT phê duyệt và tổ chức thực hiện;

    13/ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Hành chính - Tổng hợp, Phòng Thẩm định - Thiết kế, Phòng Giám sát, Phòng Thí nghiệm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm theo hướng dẫn của Sở GTVT;

    14/ Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế viên chức theo chức danh nghề nghiệp và vị trí việc làm, số người làm việc tại đơn vị; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với viên chức và người lao động  thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Sở GTVT;

    15/ Thực hiện thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Sở GTVT;

    16/ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở GTVT giao theo quy định của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức trung tâm

1/  Lãnh đạo Trung tâm (Giám đốc và Phó Giám đốc)

2/  Phòng Hành chính - Tổng hợp.

3/  Phòng Thẩm định - Thiết kế.

4/  Phòng Giám sát.

5/  Phòng Thí nghiệm

Thông tin liên hệ

- Địa chỉ: Số 18, đường Phan Chu Trinh, Phường Quang Vinh, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Điện thoại: 0251.3843285

- Fax:           0251.3843274 

- Hộp thư điện tử : thamtractgtdn@gmail.com

Lãnh đạo đơn vị:​

​Giám đốc

Hinh the GĐ-Bui Van Nghia.jpg

Họ và tên : Hồ Quang Nghĩa

Ngày sinh: 01/12/1961

Nơi sinh: Đồng Nai

Nguyên quán: Thừa Thiên Huế

Chức vụ: Giám đốc

Trình độ:

          - Chuyên môn: xây dựng cầu đường

      - Chính trị: cao cấp, cử nhân XDĐ và CQNN

- Số điện thoại: 091 832 6123

- Email : nghiahq@dongnai.gov.vn

Phó giám đốc

NGUYỄN MINH MẪN.jpg

Họ và tên :  Nguyễn Minh Mẫn

Ngày sinh : 25/12/1977

Nơi sinh : Đồng Nai

Nguyên quán : Phường Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai

Trình độ:

          - Chuyên môn: xây dựng cầu đường

          - Chính trị: Đang học cao cấp chính trị

- Số điện thoại: 091 806 5783

- Email : mannguyen77@gmail.com

 

Trang thông tin điện tử Sở Giao Thông Vận tải tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ban biên tập Sở Giao thông Vận tải
Địa chỉ: 18 Phan Chu Trinh- Phường Quang Vinh –TP. Biên Hòa tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0613)847320 - Số Fax: (0613)942248 – 840768 - Email: sgtvt@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn “Trang thông tin điện tử Sở Giao Thông Vận tải tỉnh Đồng Nai” hoặc www.sgtvt.dongnai.gov.vn
khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Phát triển bởi TTCNTT và TT Đồng Nai