THĂM DÒ Ý KIẾN
Bạn thích làm gì vào ngày nghỉ cuối tuần?

Số lượt truy cập
 

 TRUNG TÂM TƯ VẤN THẨM TRA CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

 
Hinh Trung Tam ttctgt.jpg


Chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm

1.Chức năng:

Tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật, dự toán, tổng dự toán công trình đối với các công trình giao thông, công trình hạ tầng kỹ thuật, thẩm tra thiết kế công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, thủy lợi;

 Kiểm định chất lượng công trình giao thông và hạ tầng kỹ thuật, xây dựng dân dụng, công nghiệp, thủy lợi;

Tư vấn Giám sát kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật, công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, thủy lợi;

 Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá kết quả đấu thầu các công trình giao thông và hạ tầng kỹ thuật, công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi;

 Tư vấn khảo sát, thiết kế lập dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán công trình giao thông và hạ tầng kỹ thuật, xây dựng dân dụng, công nghiệp, thủy lợi;

 Tư vấn quản lý dự án đầu tư các công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật công nghiệp, xây dựng dân dụng, công nghiệp, thủy lợi;

 Tư vấn thẩm định dự án đầu tư công trình giao thông, công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình công nghiệp, xây dựng dân dụng, thủy lợi;

 Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả đấu thầu xây lắp và tư vấn công trình giao thông, công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình công nghiệp, xây dựng dân dụng và thủy lợi;

 Tư vấn giám sát khảo sát địa chất, địa hình, công trình giao thông, công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình công nghiệp, xây dựng dân dụng, thủy lợi;

 Kiểm định chất lượng xây dựng, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng;

 Thẩm tra an toàn giao thông.

2. Nhiệm vụ

Giải quyết những vấn đề thuộc chức năng và quyền hạn của Trung tâm.

Giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực đã phân công cho các phó giám đốc nhưng chưa giải quyết được.

Chịu trách nhiệm về các quyết định của phó giám đốc khi đã thông qua và được giám đốc nhất trí cho triển khai thực hiện.

Lãnh đạo điều hành mọi hoạt động của Trung tâm theo chức năng nhiệm vụ Nhà nước quy định. Đôn đốc kiểm tra và áp dụng các biện pháp thích hợp để đạt hiệu quả tốt nhất trong quản lý điều hành. Ngăn ngừa và kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng lãng phí.

Xây dựng kế hoạch tình hình hoạt động từng năm, trình cơ quan quản lý cấp trên phê duyệt và tổ chức chỉ đạo thực hiện theo kế hoạch đã được ban hành và phê duyệt.

Là đại diện pháp nhân của Trung tâm trước pháp luật và trong quan hệ với khách hàng. Trực tiếp hoặc ủy quyền người thay thế ký kết các hợp đồng xây dựng của Trung tâm.

Được quyền quyết định khen thưởng, kỹ luật, nâng lương, ký kết hoặc chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật và báo cáo với cơ quan quản lý cấp trên.

Triệu tập, chủ trì tổ chức họp giao ban định kỳ hàng tháng, sơ kết 6 tháng, tổng kết năm hoặc các cuộc họp đột xuất để triển khai, giải quyết các công việc của Trung tâm.

Tham dự đầy đủ các cuộc họp do Sở GTVT triệu tập và các cơ quan ban ngành chức năng của tỉnh mời tham dự.

Cơ cấu tổ chức trung tâm

-  Phòng Hành chính-Tổng hợp.

- Phòng Thẩm định - Thiết kế.

- Phòng Giám sát.

- Phòng Thí nghiệm

Thông tin liên hệ

- Địa chỉ: Số 18, đường Phan Chu Trinh, Phường Quang Vinh, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Hộp thư điện tử : thamtractgtdn@gmail.com

Lãnh đạo đơn vị:​

​Giám đốc

Hinh the GĐ-Bui Van Nghia.jpg

Họ và tên : Hồ Quang Nghĩa

Ngày sinh: 01/12/1961

Nơi sinh: Đồng Nai

Nguyên quán: Thừa Thiên Huế

Chức vụ: Giám đốc

Trình độ:

          - Chuyên môn: xây dựng cầu đường

      - Chính trị: cao cấp, cử nhân XDĐ và CQNN

- Số điện thoại: 091 832 6123

- Email : nghiahq@dongnai.gov.vn

Phó giám đốc

NGUYỄN MINH MẪN.jpg

Họ và tên :  Nguyễn Minh Mẫn

Ngày sinh : 25/12/1977

Nơi sinh : Đồng Nai

Nguyên quán : Phường Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai

Trình độ:

          - Chuyên môn: xây dựng cầu đường

          - Chính trị: Đang học cao cấp chính trị

- Số điện thoại: 091 806 5783

- Email : mannguyen77@gmail.com

 

Trang thông tin điện tử Sở Giao Thông Vận tải tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ban biên tập Sở Giao thông Vận tải
Địa chỉ: 18 Phan Chu Trinh- Phường Quang Vinh –TP. Biên Hòa tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0613)847320 - Số Fax: (0613)942248 – 840768 - Email: sgtvt@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn “Trang thông tin điện tử Sở Giao Thông Vận tải tỉnh Đồng Nai” hoặc www.sgtvt.dongnai.gov.vn
khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Phát triển bởi TTCNTT và TT Đồng Nai