THĂM DÒ Ý KIẾN

Đánh giá sự hài lòng của người dân và tổ chức về kết quả xử lý hồ sơ của bộ phận một cửa Sở Giao thông Vận tải 
Số lượt truy cập
Tin hoạt động ngành
Phát động phong trào thi đua “Lái xe an toàn”, “Doanh nghiệp vận tải an toàn” Năm 2023
Cập nhật 07/06/2023 15:59 Xem với cỡ chữ

​            Nhằm tiếp tục cụ thể hóa triển khai thực hiện Kế hoạch số 7099/KH-UBND ngày 19/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về Kế hoạch phát động phong trào thi đua khen thưởng “Lái xe an toàn”, “Doanh nghiệp vận tải an toàn” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2020-2025; Kế hoạch số 01/KH-BATGT ngày 03/01/2023 của Ban An toàn giao thông tỉnh về Kế hoạch thực hiện Năm An toàn giao thông 2023.

            Ngày 06/6/2023, Hội đồng khen thưởng “Lái xe an toàn”, “Doanh nghiệp vận tải an toàn” đã ban hành Kế hoạch số 49/KH-KH-HĐKT.LXAT về phát động phong trào thi đua khen thưởng “Lái xe an toàn”, “Doanh nghiệp vận tải an toàn” năm 2023; nội dung phát động:

I. Mục tiêu:

- Phát động phong trào hưởng ứng thực hiện “Năm an toàn giao thông 2023”; tiếp tục thực hiện các giải pháp siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng bằng các hành động thiết thực, cụ thể, nhằm kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.

- Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với lĩnh vực hoạt động kinh doanh vận tải góp phần giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.

- Đẩy mạnh phong trào thi đua trong các đơn vị vận tải, đội ngũ lái xe tích cực thực hiện tốt các quy định về trật tự an toàn giao thông, đóng góp thiết thực và hiệu quả cho công tác đảm bản an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

II. Nhiệm vụ:

1. Nhóm giải pháp tuyên truyền:

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2021 của Ban Bí thư trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; Nghị quyết 12/NQ-CP ngày 19/02/2019, Chỉ thị số 12/CT-TTg của Chính phủ; các Chỉ thị, Kế hoạch của Bộ Giao thông vận tải, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh nhằm tăng cường, siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh vận tải, tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông nhằm kéo giảm tai nạn giao thông theo mục tiêu, kế hoạch đề ra.

- Tiếp tục triển khai, hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật đến các đơn vị vận tải, đưa pháp luật đi vào cuộc sống: Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019, Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020, Nghị định số 123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ và Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ Giao thông vận tải.

- Tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch hành động năm An toàn giao thông 2023 và các năm trước.

- Các cơ quan, đơn vị, các thành viên Hội đồng căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình xây dựng các nội dung tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông bằng nhiều hình thức phù hợp, sinh động, nội dung tuyên truyền ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, dễ nhớ, phù hợp với từng đối tượng cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, lái xe.

- Tuyên truyền nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi nhiệm vụ được giao.

- Tiếp tục quán triệt và tuyên truyền, giáo dục đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ tự giác nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ, đặc biệt là chấp hành về tốc độ, không chở quá tải, chấp hành về thời gian lái xe, không sử dụng rượu, bia, ma tuý, …

- Tiếp tục tuyên truyền đến các doanh nghiệp vận tải đủ điều kiện thực hiện đăng ký thi đua giải thưởng danh hiệu lái xe an toàn, doanh nghiệp vận tải an toàn. Tuyên dương, khen thưởng kịp thời đối với tập thể, cá nhân có thành tích hoặc kỷ luật đối với cá nhân, tập thể vi phạm trật tự an toàn giao thông.

- Nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ vận tải trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục tuyên truyền thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch covid-19 trong ngành giao thông vận tải phù hợp với tình hình mới.

2. Nhóm giải pháp tổ chức thực hiện:

- Thực hiện đúng các quy định về thủ tục hành chính, công khai, minh bạch, rõ ràng.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong hoạt động kinh doanh vận tải. Thông tin kịp thời trên trang web Sở các chủ trương, chính sách về quản lý hoạt động kinh doanh vận tải.

- Thực hiện tốt các Đề án nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt; Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra xe đưa rước học sinh.

- Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, Thanh tra Giao thông vận tải, Trung tâm Quản lý Điều hành VTHKCC tăng cường theo dõi, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

- Chỉ đạo Thanh tra Sở, Phòng Quản lý vận tải phương tiện tăng cường công tác thanh, kiểm tra điều kiện kinh doanh vận tải; Tăng cường theo dõi và xử lý vi phạm qua thiết bị giám sát hành trình.

- Tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã nhằm triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, lắng nghe tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị kinh doanh vận tải.

- Các đơn vị vận tải, Hiệp hội vận tải:

+ Tăng cường công tác quản lý lái xe, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng quy chế trao đổi thông tin giữa các đơn vị vận tải trong việc tiếp nhận, tuyển dụng lái xe. Kiên quyết không tuyển dụng các lái xe vi phạm kỷ luật của đơn vị bạn hoặc đã từng gây tai nạn giao thông nghiêm trọng.

+ Chú trọng nâng cao chất lượng phương tiện đảm bảo an toàn kỹ thuật. Thường xuyên theo dõi thiết bị giám sát hành trình theo dõi tốc độ của lái xe để nhắc nhở, chấn chỉnh, xử lý kịp thời vi phạm của lái xe.

+ Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ; tăng cường công tác kiểm tra giám sát hoạt động của lái xe kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh lái xe vi phạm quá tốc độ, …

+ Quan tâm thực hiện việc ký hợp đồng lao động và tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ.

+ Nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm an ninh, an toàn trong hoạt động vận tải và nhắc nhở đội ngũ lái xe thực hiện có hiệu quả phong trào “4 xin, 4 luôn” là: “xin chào, xin phép, xin lỗi, xin cảm ơn” và “luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn thấu hiểu, luôn giúp đỡ”; quan tâm giúp đỡ và ưu tiên bố trí chỗ ngồi cho hành khách là người khuyết tật, thương binh, người cao tuổi, phụ nữ có thai và có con nhỏ.

+ Thực hiện đăng ký thi đua và đề nghị khen thưởng danh hiệu lái xe an toàn, doanh nghiệp vận tải an toàn năm 2023 gửi hồ sơ về Sở Giao thông vận tải trước ngày 30/11/2023. Xem xét có hình thức khen thưởng phù hợp với các lái xe đạt thành tích trong năm 2022, đặc biệt là các lái xe được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen nhằm tuyên truyền, khích lệ, động viên kịp thời các lái xe.

+ Thực hiện tốt các quy định về quản lý lao động, bảo hiểm xã hội và thực hiện chế độ thuế đúng quy định pháp luật.

- Đối với lái xe:

+ Luôn luôn chấp hành tốt pháp luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, đặt biệt không lái xe quá tốc độ, không sử dụng rượu bia, ma túy, không chở quá tải, không chở hàng cấm, ….

+ Rèn luyện, nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ hành khách.

+ Chấp hành nghiêm túc phương án kinh doanh vận tải của đơn vị hoặc được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt: hành trình chạy xe, biểu đồ chạy xe, tốc độ, chất lượng dịch vụ vận tải, giá cước, …

+ Tham dự đầy đủ các lớp tập huấn đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ do cơ quan có thẩm quyền hoặc do đơn vị vận tải tổ chức.

+ Yêu xe như con, quý xăng như máu, giữ gìn xe tốt, lái xe an toàn.

3. Nhóm giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước:

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của tập thể đơn vị, cá nhân vi phạm trật tự an toàn giao thông trong hoạt động kinh doanh vận tải, điều kiện kinh doanh vận tải.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức trách nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức góp phần ngăn chặn tiêu cực xảy ra. Xử lý nghiêm, kiên quyết các hành vi vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức lợi dụng chức vụ, nhiệm vụ được giao để gây khó dễ, nhũng nhiễu.

- Tăng cường theo dõi thiết bị giám sát hành trình, xử lý vi phạm theo quy định.

III. Nội dung đăng ký thi đua:

1. Các đơn vị vận tải tăng cường các biện pháp quản lý chất lượng hoạt động vận tải, quản lý chặt chẽ đội ngũ lái xe; nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả Luật Giao thông đường bộ, Nghị định và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Ủy Ban an toàn giao thông Quốc gia, Bộ Giao thông vận tải, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện tốt các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ. Kiên quyết không để xảy ra tai nạn giao thông; đơn vị đảm bảo an toàn giao thông. Tổ chức tổ thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 tại đơn vị phù hợp với tình hình mới.

2. Các đơn vị vận tải, lái xe căn cứ Thể lệ được ban hành kèm theo Kế hoạch số 7099/KH-UBND ngày 19/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện đăng ký thi đua và gửi hồ sơ đăng ký, hồ sơ đề nghị khen thưởng “Lái xe an toàn”, “Doanh nghiệp vận tải an toàn” năm 2021 gửi về Hội đồng khen thưởng – Sở Giao thông vận tải trước ngày 30/11/2023 để tổng hợp rà soát, xem xét khen thưởng. (Địa chỉ: số 18, Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, TP.Biên Hòa, ĐT: 02531.847.532).

Đính kèm Văn bản phát động:49 - Lai xe AT.pdf49 - Lai xe AT.pdf

20230607.JPG

Người đưa tin: Nguyễn Văn Kỳ​

CÁC TIN KHÁC

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Trang thông tin điện tử Sở Giao Thông Vận tải tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ban biên tập Sở Giao thông Vận tải
Địa chỉ: 18 Phan Chu Trinh- Phường Quang Vinh –TP. Biên Hòa tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0613)847320 - Số Fax: (0613)942248 – 840768 - Email: sgtvt@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn “Trang thông tin điện tử Sở Giao Thông Vận tải tỉnh Đồng Nai” hoặc www.sgtvt.dongnai.gov.vn
khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Phát triển bởi TTCNTT và TT Đồng Nai