THĂM DÒ Ý KIẾN
Bạn thích làm gì vào ngày nghỉ cuối tuần?

Số lượt truy cập
 

  Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai

 
KHUQLDBDT.jpg

Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai được thành lập theo Quyết định số Quyết định số 3126/QĐ-UBND ngày 01/10/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai, v/v Thành lập Đoạn Quản lý, bảo trì đường bộ, đường thủy nội địa; Quyết định số 3332/QĐ-UBND ngày 13/10/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai, v/v sáp nhập Ban Quản lý dự án khu vực chuyên nghành Giao thông vận tải vào Đoạn Quản lý, bảo trì đường bộ, đường thủy nội địa và đổi tên thành Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai.

Tổ chức quản lý hệ thống công trình giao thông đường bộ, đường thủy nội địa của tỉnh quản lý, là chủ đầu tư các dự án xây dựng công trình giao thông, bằng nguồn vốn từ ngân sách tỉnh đầu tư cho Sở GTVT; tư vấn giám sát công trình.

Chức năng và nhiệm vụ

1. Quản lý, bảo trì (Duy tu sửa chửa thường xuyên), sửa chửa lớn hệ thống giao thông đường bộ, đường thủy nội địa của tỉnh quản lý để luôn đảm bảo giao thông thông suốt, chống xuống cấp.

2.Thực hiện công tác phòng chống lụt bão, khắc phục thiên tai ảnh hưởng đến giao thông đường bộ, đường thủy nội địa của tỉnh quản lý. Phối hợp vối các cơ quan chức năng của Tỉnh, Trung ương trong việc tìm kiếm, cứu nạn các sự cố về an toàn và tai nạn giao thông.

3. Là chủ đầu tư các dự án xây dựng công trình giao thông của tỉnh quản lý, được đầu tư từ nguồn ngân sách tỉnh và các dự án có nguồn vốn khác khi được cấp có thẩm quyền giao.

4. Tư vấn giám sát công trình giao thông, thi công đường giao thông nông thôn.

5. Liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân hoặc tham dự đấu thầu để thực hiện các dịch vụ có liên quan và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, trong khuôn khổ của pháp luật quy định.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Sở GTVT giao.

7. Tư vấn quản lý dự án giao thông (cầu và đường bộ).

8. Khảo sát, thiết kế công trình giao thông (cầu và đường bộ).

9. Tư vấn đấu thầu công trình giao thông (cầu và đường bộ).

 

Cơ cấu tổ chức

Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai hiện có 06 phòng, ban, hạt với tổng số viên chức, lao động (VCLĐ) tại đơn vị là 108 người. Trong đó:  Khối văn phòng: 42 người; Công nhân: 66 người.

- Lãnh đạo Khu Quản lý

- Phòng TCHC&TV

- Phòng Kế hoạch

- Phòng Kỹ thuật – Vật tư

- Ban Quản lý dự án

- Hạt duy tu cầu đường 1

- Hạt duy tu cầu đường 2

Thông tin liên hệ

- Địa chỉ trụ sở: 18 Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, Tp.Biên Bòa, tỉnh Đồng Nai.

- Điện thoại: 0613.941764

- Fax: 0613.842573


Trang thông tin điện tử Sở Giao Thông Vận tải tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ban biên tập Sở Giao thông Vận tải
Địa chỉ: 18 Phan Chu Trinh- Phường Quang Vinh –TP. Biên Hòa tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0613)847320 - Số Fax: (0613)942248 – 840768 - Email: sgtvt@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn “Trang thông tin điện tử Sở Giao Thông Vận tải tỉnh Đồng Nai” hoặc www.sgtvt.dongnai.gov.vn
khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Phát triển bởi TTCNTT và TT Đồng Nai