THĂM DÒ Ý KIẾN

Đánh giá sự hài lòng của người dân và tổ chức về kết quả xử lý hồ sơ của bộ phận một cửa Sở Giao thông Vận tải 
Số lượt truy cập
 

 Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Đồng Nai

 
TCN GTVT.jpg
TCN.jpg

Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Đồng Nai (sau đây được viết tắt là Trường TCN GTVT) là đơn vị sự nghiệp đào tạo công lập, thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai.

Trường TCN GTVT có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực ở trình độ trung cấp và các trình độ thấp hơn thuộc lĩnh vực giao thông vận tải; nghiên cứu khoa học phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội.


Chức năng và nhiệm vụ

1. Tổ chức đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ ở trình độ trung cấp nghề, sơ cấp nghề nhằm trang bị cho người học năng lực thực hành nghề tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khỏe, đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, tạo điều kiện cho họ có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn, đáp ứng yêu cầu thị trường lao động.

2. Tố chức xây dựng, duyệt và thực hiện các chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề đối với ngành nghề được phép đào tạo.

3. Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh học nghề.

4. Tổ chức các hoạt động dạy và học; thi; kiểm tra, công nhận tốt nghiệp, cấp bằng, chứng chỉ nghề theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

5. Tuyển dụng, quản lý đội ngũ giáo viên, cán bộ, nhân viên của trường đủ về số lượng; phù hợp với ngành nghề, quy mô, trình độ đào tạo theo quy định của pháp luật.

6. Tổ chức nghiên cứu khoa học; ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ; thực hiện sản xuất, kinh doanh và dịch vụ khoa học, kỹ thuật theo quy định của pháp luật.

7. Tư vấn học nghề, tư vấn việc làm miễn phí cho người học nghề.

8. Tổ chức cho người học nghề tham quan, thực tập tại doanh nghiệp.

9. Phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, gia đình người học nghề trong hoạt động dạy nghề.

10. Tổ chức cho giáo viên, cán bộ, nhân viên và người học nghề tham gia các hoạt động xã hội.

11. Thực hiện dân chủ, công khai trong việc thực hiện các nhiệm vụ dạy nghề, nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ vào dạy nghề và hoạt động tài chính.

12. Trung tâm sát hạch lái xe loại I thuộc trường có nhiệm vụ :

a) Tổ chức thi sát hạch lái xe cơ giới đường bộ; đảm bảo cơ sở vật chất, phương tiện và trang thiết bị kiểm tra chấm điểm theo quy định, để thực hiện các kỳ sát hạch đạt kết quả chính xác, khách quan;

b) Phối hợp tạo điều kiện để các cơ sở đào tạo lái xe đưa học viên đến ôn luyện và các Hội đồng sát hạch tổ chức sát hạch đúng kế hoạch, thuận tiện;

c) Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Hiệu trưởng; chấp hành và phôi hợp với các cơ quan có thẩm quyền trong việc kiểm tra, kiểm chuấn theo tiêu chuẩn của Trung tâm sát hạch lái xe loại I;

d) Công khai mức thu phí sát hạch và giá các dịch vụ khác; bảo đảm an toàn cho các kỳ sát hạch lái xe. Phối hợp với các đơn vị, cơ quan liên quan giải quyết khi có các vụ việc xảy ra;

e) Lưu giữ hồ sơ sát hạch theo quy định của cơ quan có thẩm quyền; nối mạng thông tin quản lý với các cơ quan quản lý sách hạch có thẩm quyền;

13. Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị và tài chính theo quy định của pháp luật.

14. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định.

15. Phối hợp với các Phòng, đơn vị trực thuộc Sở Giao thông vận tải và các cơ quan có liên quan để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định.

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Giao thông vận tải giao hoặc theo quy định của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức trung tâm

1. Ban Giám hiệu:

a) Ban Giám hiệu Trường TCN GTVT gồm Hiệu trưởng và không quá 3 (ba) Phó Hiệu trưởng.

b) Hiệu trưởng là người đứng đầu Trường TCN GTVT, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Giao thông vận tải, pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trường. Hiệu trưởng làm việc theo chế độ thủ trưởng, đảm bảo nguyên tắc tập trung, dân chủ.

c) Phó Hiệu trưởng giúp Hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Hiệu trưởng; chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Hiệu trưởng vắng mặt, một Phó Hiệu trưởng được Hiệu trưởng ủy quyền đỉều hành hoạt động của Trường.

d) Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng Trường TCN GTVT do Giám đốc Sở Giao thông vận tải bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.

2. Các phòng, khoa và Trung tâm thuộc Trường: Do Hiệu trưởng quy định về chức năng, nhiệm vụ trong Điều lệ Trường TCN GTVT. Việc bổ nhiệm các Trưởng phó các Phòng, khoa, Trung tâm do Hiệu trưởng quyết định theo phân cấp quản lý và quy định của pháp luật. Gồm có:

a) Phòng Tổ chức - Hành chính;

b) Phòng Tài vụ;

c) Phòng Đào tạo;

d) Phòng Vật tư - Kỹ thuật;

đ) Khoa Công nghệ ô tô;

e) Khoa Dạy lái xe ô tô;

g) Khoa Mô tô - Máy kéo;

h) Trung tâm Sát hạch lái xe loại I.

3. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, các đoàn thể và tố chức xã hội:

a) Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam trong Trường TCN GTVT hoạt động theo Hiến pháp, pháp luật và các quy định của Đảng Cộng sản Việt Nam.

    b) Đoàn thể, tổ chức xã hội trong Trường TCN GTVT hoạt động theo quy định của Hiến pháp, pháp luật, Điều lệ của tổ chức và có trách nhiệm góp phần thực hiện mục tiêu dạy nghề.​ 

Thông tin liên hệ

- Cơ sở 1:: Khu phố 5, Huỳnh Văn Nghệ, phường Bửu Long, Tp Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Số điện thoại, fax : 0251.3951042

- Cơ sở 2: Xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

- Hộp thư điện tử: ttcngtvt@dongnai.gov.vn; ttcngtvt@yahoo.com.vn

Lãnh đạo đơn vị:​

Hiệu Trưởng

hai.jpg

Họ và tên : Trần Văn Hai

Ngày sinh : 07/03/1964

Nơi sinh : TP.HCM

Nguyên quán : Đồng Nai


Trình độ :

      - Chuyên môn : Kỹ sư cầu đường bộ

      - Chính trị : Cao cấp lý luận chính trị.

Điện thoại : 0913.757.767


​Phó Hiệu trưởng

TranThanhPhong.jpg

Họ và tên : Trần Quang Phong

Ngày sinh : 06/07/1967

Nơi sinh : Biên Hòa - ĐồngNai

Nguyên quán : Biên Hòa - Đồng nai


Trình độ :

       - Chuyên môn : Kỹ sư cơ khí chế tạo máy.

       - Chính trị : Cao cấp lý luận chính trị.

Điện thoại : 0933.676688

 ​

 


Trang thông tin điện tử Sở Giao Thông Vận tải tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ban biên tập Sở Giao thông Vận tải
Địa chỉ: 18 Phan Chu Trinh- Phường Quang Vinh –TP. Biên Hòa tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0613)847320 - Số Fax: (0613)942248 – 840768 - Email: sgtvt@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn “Trang thông tin điện tử Sở Giao Thông Vận tải tỉnh Đồng Nai” hoặc www.sgtvt.dongnai.gov.vn
khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Phát triển bởi TTCNTT và TT Đồng Nai