THĂM DÒ Ý KIẾN
Bạn thích làm gì vào ngày nghỉ cuối tuần?

Số lượt truy cập
 

 LÃNH ĐẠO SỞ

 

LÃNH ĐẠO SỞ

Giám đốc​

Trinh Tuan Liem.jpg

Họ và tên: TrịnhTuấn Liêm

Ngày sinh: 26/07/1959

Nơi sinh: Tam Phước - Long Thành - Đồng Nai

Nguyên quán: Tam Phước - Long Thành - Đồng Nai


Trình độ:

- Chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường

- Chính trị: Cao cấp


Điện thoại: 0913.611.078


Nhiệm vụ​:

Lãnh đạo, chỉ đạo điều hành và quản lý toàn diện mọi hoạt động và công tác của Sở Giao thông vận tải. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác:

- Xây dựng chiến lược, quy hoạch, đề án, kế hoạch phát triển ngành GTVT của tỉnh, kế hoạch nhà nước giao hàng năm cho ngành;

- Quan hệ đối ngoại;

- Công tác tài chính, ngân sách, chủ tài khoản;

- Công tác tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

- Công tác thanh tra, pháp chế; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

- Công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật;

- Công tác quốc phòng, an ninh, dân quân tự vệ;

- Đảm nhận Chủ tịch Hội đồng: Thi đua- Khen thưởng, kỷ luật, lương;

Tham gia các Hội đồng, Ban Chỉ đạo và các công việc khác theo sự phân công của các cấp có thẩm quyền.

Trực tiếp quản lý các phòng ban:

-   Văn phòng Sở;

-   Phòng Kế hoạch - Tài chính;

-   Thanh tra Sở.​​

Phó giám đốc

Trần Văn Quan.jpg


Họ và tên: Trần Văn Quan

Ngày sinh: 23/09/1957

Nơi sinh: Biên hòa - Đồng Nai

Nguyên quán: An Hòa - Long Thành - Đồng Nai


Trình độ:

- Chuyên môn: Thạc sỹ quản lý hành chánh công

- Chính trị: Cao cấp


Điện thoại: 0918.063145


Nhiệm vụ:

Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực: vận tải đường bộ, đăng kiểm phương tiện cơ giới giao thông đường bộ. Phụ trách các lĩnh vực công tác:​

- Công tác Quy hoạch, kế hoạch phát triển Vận tải đường bộ, Logistics và bến xe, theo phân cấp quản lý;

- Công tác thẩm định thiết kế cải tạo phương tiện cơ giới đường bộ;

- Công tác Đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ;

Vận tải hành khách công cộng, vận tải hàng hóa đường bộ;

Quản lý khai thác bến bãi vận tải đường bộ;

Công tác khoa học kỹ thuật thuộc lĩnh vực Vận tải và Phương tiện;

- Công tác hỗ trợ các doanh nghiệp ngành GTVT;

- Công tác Cải cách hành chính;

- Chủ tài khoản phụ khi Giám đốc ủy quyền;

- Công tác nội bộ cơ quan Sở;

- Công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ;

Tham gia các Hội đồng, Ban Chỉ đạo và các công tác khác theo sự phân công của Giám đốc Sở và theo phân công của cấp có thẩm quyền.

Trực tiếp quản lý các phòng, đơn vị:

-   Phòng Quản lý vận tải, phương tiện;

-   Trung tâm Quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng;

-   Các Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới.

Phụ trách ký các loại giấy phép như sau:

-   Giấy phép liên vận Việt Nam – Lào, Việt Nam – Campuchia;

-   Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

-   Các loại phù hiệu xe: công ten nơ, hợp đồng, taxi, chạy tuyến cố định, xe tải, xe trung chuyển…;

-   Biển hiệu xe vận chuyển khách du lịch;

-   Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo, thuyết minh;

Phó giám đốc​ ​

TuNamThanh.jpg 


Họ và tên: Từ Nam Thành

Ngày sinh: 07/08/1971

Nơi sinh: Phổ Yên – Bắc Thái

Nguyên quán: Nam Cường – Nam Đàn – Nghệ An


Trình độ:

- Chuyên môn: Kỹ sư chuyên nghành xây dựng cầu đường.

- Chính trị: Cao cấp


Điện thoại: 0913.610072


Nhiệm vụ:

Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ, đường thủy nội địa và đường sắt đô thị; bảo trì, khai thác kết cấu hạ tầng giao. Phụ trách các lĩnh vực công tác:

- Chỉ đạo thực hiện và theo dõi quy hoạch, kế hoạch, phát triển và triển khai xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông của tỉnh;

- Quản lý và chỉ đạo thực hiện các dự án xây dựng công trình giao thông bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh cấp;

- Quản lý công tác thẩm định các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông được phân cấp, theo nhiệm vụ, quyền hạn của Sở;

- Công tác khoa học, kỹ thuật thuộc lĩnh vực giao thông;

- Công tác giao thông nông thôn, giao thông khu phố;

- Công tác Quản lý, bảo trì đường bộ, đường thuỷ nội địa theo phân cấp trên địa bàn tỉnh;

- Công tác kêu gọi đầu tư từ nước ngoài và các tổ chức cá nhân trong nước đầu tư vào các dự án giao thông của tỉnh;

- Theo dõi việc đầu tư các dự án giao thông của tỉnh, có nguồn vốn ngoài ngân sách tỉnh;

- Tham gia các Hội đồng, Ban Chỉ đạo và các công tác khác theo sự phân công của Giám đốc Sở và theo phân công của cấp có thẩm quyền.

Trực tiếp quản lý các phòng ban, đơn vị:

-   Phòng Quản lý giao thông;

-   Phòng Kế hoạch-Tài chính;

-   Khu Quản lý Đường bộ, đường thủy nội địa;

-   Trung tâm Tư vấn thẩm tra công trình giao thông.

Phụ trách ký các loại giấy phép như sau:

-   Giấy phép thi công trên các tuyến đường bộ đang khai thác;

-   Giấp phép lưu hành xe quá khổ, quá tải trên đường bộ;

-   Giấy phép lưu thông vào đường cấm, giờ hạn chế lưu thông trong nội đô thành phố.​ ​​

Phó giám đốc​ ​​ ​

DuongVanDong.jpg


Họ và tên: Dương Văn Đông

Ngày sinh: 30/03/1975

Nơi sinh: Biên hòa - Đồng Nai

Nguyên quán: Bạch Đằng-Tân Uyên-Bình Dương


Trình độ:

- Chuyên môn: Thạc sỹ kỹ thuật (Khai thác và bảo trì ô tô)

- Chính trị: Cao cấp


Điện thoại: 0904.763062


Nhiệm vụ​:

Lãnh đạo, chỉ đạo điều hành công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cảng, bến và phương tiện thủy nội địa; xe máy công trình; công tác trật tự, an toàn giao thông. Phụ trách các lĩnh vực công tác:

- Công tác Đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;

Công tác trật tự an toàn giao thông của ngành;

- Công tác đăng kiểm phương tiện thuỷ nội địa;

- Quản lý quy hoạch hệ thống cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh;

- Quản lý luồng tuyến đường thủy nội địa;

- Quản lý nạo vét, thông luồng các tuyến thủy nội địa;

- Công bố, cấp phép theo thẩm quyền việc đóng, mở tuyến đường thuỷ nội địa và cảng, bến thuỷ nội địa địa phương theo phân cấp quản lý.

- Xe máy công trình;

- Công tác phòng chống cháy nổ, thiên tai, lụt bão, cứu nạn, cứu hộ;

- Tham gia các Hội đồng, Ban Chỉ đạo và các công tác khác theo sự phân công của Giám đốc Sở và theo phân công của cấp có thẩm quyền.

Trực tiếp quản lý các phòng, đơn vị:

-   Phòng Quản lý người lái;

-   Trường Trung cấp nghề giao thông vận tải;

-   Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe loại 1;

-   Cảng vụ Đường thủy nội địa;

-   Phòng Quản lý vận tải, phương tiện (theo lĩnh vực phụ trách).

Phụ trách ký các loại giấy phép như sau:

-   Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;

-   Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe;

-   Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3;

-   Giấy phép xe tập lái;

-   Giấy phép đào tạo lái xe ôtô, môtô;

- Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng;

- Bằng, chứng chỉ chuyên môn người lái phương tiện thủy nội địa;

- Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa;

- Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa;

- Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa;

- Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông.​​ ​

Trang thông tin điện tử Sở Giao Thông Vận tải tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ban biên tập Sở Giao thông Vận tải
Địa chỉ: 18 Phan Chu Trinh- Phường Quang Vinh –TP. Biên Hòa tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0613)847320 - Số Fax: (0613)942248 – 840768 - Email: sgtvt@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn “Trang thông tin điện tử Sở Giao Thông Vận tải tỉnh Đồng Nai” hoặc www.sgtvt.dongnai.gov.vn
khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Phát triển bởi TTCNTT và TT Đồng Nai