THĂM DÒ Ý KIẾN
Bạn thích làm gì vào ngày nghỉ cuối tuần?

Số lượt truy cập
 

 PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

 

​​​​​​

PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH


Trưởng phòng

NguyenThanhDam.jpg

Họ và tên: Nguyễn Thanh Đạm

Ngày sinh: 01/08/1975

Nơi sinh: Quyết Thắng - Biên Hòa - Đồng Nai

Nguyên quán: Sơn Tây – TP. Hà Nội


Trình độ:​​​

- Chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế xây dựng

 - Chính trị: Trung cấp


Điện thoại:


Phó trưởng phòng

VuXuanDu.jpg

Họ và tên: Vũ Xuân Dự

Ngày sinh: 16/04/1981

Nơi sinh:  Nam Lợi - Nam Định – Hà Nam Ninh

Nguyên quán: Nam Lợi - Nam Định - Hà Nam Ninh

Trình độ:

- Chuyên môn: Kỹ sư điều khiển học kỹ thuật GTVT

- Chính trị: Sơ cấp

 

Điện thoại: 

Phó trưởng phòng

DaoThiThuTrang.jpg 

Họ và tên: Đào Thị Thu Trang

Ngày sinh: 30/06/1976

Nơi sinh:  TP.Biên Hòa – Đồng Nai

Nguyên quán: Hưng Yên - Kim Sơn - Lam Sơn


Trình độ:

- Chuyên môn: Cử nhân kế toán tài chính

- Chính trị:

 

Điện thoại: 

Chức năng, cơ cấu tổ chức:

1.   Chức năng:

Là phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc cơ cấu tổ chức của Sở, có chức năng tham mưu, giúp lãnh đạo Sở trong công tác quy hoạch, kế hoạch đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh theo phân cấp quản lý; quản lý tài chính đầu tư xây dựng.

2.   Cơ cấu tổ chức:

Phòng Kế hoạch-Tài Chính được tổ chức bao gồm Trưởng phòng, các Phó Trưởng phòng và các chuyên viên, viên chức biệt phái, nhân viên, trong đó:

- Trưởng phòng: Trực tiếp giúp Lãnh đạo Sở quản lý, tổ chức, triển khai các nhiệm vụ công tác được phân công, chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc Sở và trước pháp luật về hoạt động của phòng. Trưởng phòng có trách nhiệm giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ thuộc phòng, báo cáo Ban Giám đốc và gửi các đơn vị thuộc Sở để phối hợp thực hiện.

- Phó Trưởng phòng: Trực tiếp giúp Trưởng phòng, lãnh đạo Sở quản lý, tổ chức, triển khai các nhiệm vụ công tác được phân công; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, trước Lãnh đạo Sở và trước pháp luật về các lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

- Các vị trí khác: Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Phòng, trước Lãnh đạo Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ công tác được phân công thực hiện.

 

Trang thông tin điện tử Sở Giao Thông Vận tải tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ban biên tập Sở Giao thông Vận tải
Địa chỉ: 18 Phan Chu Trinh- Phường Quang Vinh –TP. Biên Hòa tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0613)847320 - Số Fax: (0613)942248 – 840768 - Email: sgtvt@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn “Trang thông tin điện tử Sở Giao Thông Vận tải tỉnh Đồng Nai” hoặc www.sgtvt.dongnai.gov.vn
khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Phát triển bởi TTCNTT và TT Đồng Nai