THĂM DÒ Ý KIẾN
Bạn thích làm gì vào ngày nghỉ cuối tuần?

Số lượt truy cập
 

 Trung tâm Quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng

 
DSC_1519.JPG


Trung tâm Quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giao thông Vận tải (Sở GTVT), tham mưu giúp Giám đốc Sở GTVT thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về vận tải hành khách công cộng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các tỉnh lân cận có liên quan.

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu, tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên, có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước tỉnh Đồng Nai, được cấp kinh phí từ ngân sách để hoạt động theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Sở GTVT; đồng thời chịu sự quản lý Nhà nước của cơ quan chức năng có liên quan theo phân cấp quản lý của ngành và tỉnh Đồng Nai.

Mọi hoạt động của Trung tâm phải đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật, theo định hướng phát triển của ngành nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển của cộng đồng dân cư; từng bước hiện đại, nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ nhu cầu xã hội trong vận tải hành khách công cộng.

Trụ sở của Trung tâm được đặt tại địa chỉ: số 1032 xa lộ Hà Nội, Khu phố 2, phường Bình Đa, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.

Chức năng và nhiệm vụ

A. Chức năng

Tổ chức quản lý, điều hành hoạt động vận tải hành khách công cộng gồm các tuyến vận tải hành khách(VTHK) bằng xe buýt, xe đưa rước công nhân (ĐRCN), đưa rước học sinh, sinh viên (ĐRHS-SV) và hoạt động VTHK bằng xe taxi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

B. Nhiệm vụ của Trung tâm

         1/ Điều tra, khảo sát nhu cầu đi lại của nhân dân, xây dựng kế hoạch mở các tuyến VTHKCC bằng xe buýt, xe ĐRCN, ĐRHS-SV trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

2/ Hướng dẫn các Doanh nghiệp vận tải lập hồ sơ và thẩm định hồ sơ đăng ký khai thác VTHKCC bằng xe buýt, xe ĐRCN, ĐRHS-SV của các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn tỉnh Đồng Nai để trình Sở GTVT ban hành quyết định giao cho các doanh nghiệp vận tải khai thác tuyến. Đồng thời giúp các doanh nghiệp vận tải thực hiện đúng các quy định về tổ chức, quản lý VTHKCC bằng xe buýt, xe ĐRCN, ĐRHS-SV và vận tải khách bằng taxi của Bộ GTVT và UBND tỉnh Đồng Nai ban hành.

3/ Chỉ đạo thực hiện việc khai thác các tuyến VTKCC bằng xe buýt, xe ĐRCN, ĐRHS-SV của các doanh nghiệp vận tải đã được Sở GTVT quyết định bằng hình thức đấu thầu, khoán hoặc chỉ định khai thác; vận tải khách bằng taxi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

4/ Theo dõi kiểm tra và điều hành hoạt động VTKCC bằng xe buýt, xe ĐRCN, ĐRHS-SV và các hoạt động vận tải khách bằng taxi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

5/ Tư vấn cho các tổ chức có nhu cầu tham gia các dự án đầu tư phương tiên. Thẩm định dự án phát triển mạng lưới VTKCC bằng xe buýt, xe ĐRCN, ĐRHS-SV, trình Sở GTVT xem xét phê duyệt.

6/ Tổ chức quản lý và khai thác có hiệu quả cơ sở hạ tầng phục xe buýt thông qua kêu gọi, tìm kiếm các nguồn tài trợ, quảng cáo khai thác các dịch vụ theo quy định của pháp luật.

7/ Ký kết hợp đồng khai thác tuyến VTKCC bằng xe buýt với các Doanh nghiệp VTKCC bằng xe buýt bao gồm các tuyến có trợ giá và không trợ giá, ĐRCN, ĐRHS-SV có trợ giá, kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng đã ký kết giữa Trung tâm với các Doanh nghiệp theo quy định hiện hành về quản lý VTKCC.

8/ Kiểm tra, giám sát, điều hành mọi hoạt động VTKCC bằng xe buýt, ĐRCN và ĐRHS-SV; phát hiện, xừ lý hoặc đề xuất biện pháp xử lý các trường hợp vi phạm của các Doanh nghiệp vân tải, các Doanh nghiệp quản lý và khai thác bến xe đến các cơ quan quản lý cấp trên có thẩm quyền để xử lý theo quy định. Kiểm tra, giám sát và tổng hợp hoạt động vận tải khách bằng taxi, xử lý hoặc đề xuất xử lý vi phạm theo quy định. Thực hiện chế độ báo cáo về SGTVT và các nghành chức năng theo quy định.

9/ In ấn, quản lý cấp phát các loại vé, sổ nhật trình chạy xe buýt và các biểu mẫu phục vụ cho VTKCC bằng xe buýt, xe ĐRCN và ĐRHS-SV và vận tải khách bằng taxi, kiểm tra giá vé do Doanh nghiệp vận tải xây dựng và đăng ký với cơ quan quản lý giá của địa phương hoặc giá do Nhà nước quy định (đối với các tuyến trợ giá từ ngân sách Nhà nước).

         10/ Phối hợp với các đơn vị, chính quyền địa phương có liên quan để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường về VTKCC bằng xe buýt, xe ĐRCN và ĐRHS-SV và vận tải khách bằng taxi trên địa bàn tỉnh.

11/ Kiểm tra, xác nhận sản lượng vận chuyển thực tế của các Doanh nghiệp tham gia VTKCC bằng xe buýt có trợ giá từ ngân sách Nhà nước để làm căn cứ thanh quyết toán tiền trợ giá.

12/ Kiểm tra sổ nhật trình chạy xe, kiểm tra việc chấp hành các quy định hiện hành về VTKCC bằng xe buýt, xe ĐRCN, ĐRHS-SN và vận tải khách bằng taxi của các Doanh nghiệp vận tải tham gia khai thác tuyến.

13/ Phối hợp với các Doanh nghiệp Quản lý và khai thác bến xe điều hành tại các bến xe, trạm xe hai đầu tuyến để thực hiện chức năng phối hợp quản lý điều hành giữa Trung tâm với các Doanh nghiệp.

14/ Tổ chức các lớp bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho lái xe taxi, nhân viên phục vụ trên xe của các Doanh nghiệp vận tải tham gia VTKCC bằng xe buýt; vận tải khách tuyến cố định và vận tải khách theo hợp đồng.

15/ Tổ chức cấp thẻ đi xe buýt miễn vé đối với người tàn tật trên địa bàn tỉnh theo quy định.

16/ Thực hiện chức năng chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng, sửa chũa và quản lý cơ sở hạ tầng phục vụ VTKCC bằng xe buýt. Tổ chức duy tu bảo dưởng hệ thống cơ sở hạ tầng theo quy định.

17/ Thông tin, tuyên truyền vận động nhân dân tham gia đi lại bằng xe buýt. Hướng dẫn, giải đáp thắc mắc và trả lời các ý kiến của khách đi xe buýt, xe ĐRCN, HS-SV và taxi.

18/ Đề xuất các chế độ ưu đãi và thực hiện giải quyết đầy đủ chế độ ưu đãi dành cho hoạt động VTKCC bằng xe buýt, xe ĐRCN,ĐRHS-SV, xe taxi trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định hiện hành.

19/ Tổ chức đấu thầu các tuyến VTHKCC bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh, báo cáo kết quả về Sở GTVT, để Sở giao cho đơn vị trúng thầu khai thác tuyến.

20/ Thực hiện chủ trương xã hội hóa trong việc cung cấp các dịch vụ vận tải khách, huy động sự đóng góp của cộng đồng, của các thành phần kinh tế để phát triển hoạt động VTKCC bằng xe buýt và ĐRCN,ĐRHS-SV, taxi.

21/ Tổ chức khai thác và sử dụng các nguồn thu sự nghiệp, dịch vụ phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Trung tâm và phù hợp quy định của pháp luật.

22/ Vận động, tìm kiếm các nguồn tài trợ, hợp đồng quảng cáo để tạo nguồn thu nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách và hoạt động của Trung tâm.

23/ Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Sở GTVT giao.

Cơ cấu tổ chức trung tâm

- 01 Giám đốc

- 01 Phó Giám đốc;

Các phòng ban trực thuộc:

1. Phòng Tổng hợp

2. Phòng Kiểm tra điều hành

3.  Phòng Kế hoạch thống kê

4. Phòng Khai thác thu sự nghiệp và Quản lý cơ sở hạ tầng

5.  Phòng Khai thác dữ liệu và Công nghệ thông tin;

Thông tin liên hệ

- Trụ sở: số 1032 xa lộ Hà Nội, Khu phố 2, phường Bình Đa, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.

- Điện thoại: 061.8869561

- Fax: 061.8869561.

- Email: ttqldhvthkccdn@dongnai.gov.vn

Lãnh đạo đơn vị:​

​Giám đốc

ThanhTai.jpg

Họ và tên: Nguyễn Thành Tài

Sinh ngày: 10 tháng 11 năm 1963

Nơi sinh: Biên Hòa, Đồng Nai

Nguyên quán: Thuận An, Bình Dương


Trình độ:

- Chuyên môn: Kỹ sư cầu đường 

- Chính trị: Cao cấp Chính trị


- Điện thoại: 061.8825035​Phó giám đốc

Hải Phương.jpg

Họ và tên: Đỗ Thị Hải Phương

Ngày sinh: ngày 03 tháng 07 năm 1978

Nơi sinh: Đà Lạt, Lâm Đồng

Nguyên quán: Hải hậu, Nam Định


Trình độ

- Chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật vận tải thủy bộ 

- Chính trị: Trung cấp Chính trị


Điện thoại : 061.3838990 

Trang thông tin điện tử Sở Giao Thông Vận tải tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ban biên tập Sở Giao thông Vận tải
Địa chỉ: 18 Phan Chu Trinh- Phường Quang Vinh –TP. Biên Hòa tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0613)847320 - Số Fax: (0613)942248 – 840768 - Email: sgtvt@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn “Trang thông tin điện tử Sở Giao Thông Vận tải tỉnh Đồng Nai” hoặc www.sgtvt.dongnai.gov.vn
khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Phát triển bởi TTCNTT và TT Đồng Nai