THĂM DÒ Ý KIẾN

Đánh giá sự hài lòng của người dân và tổ chức về kết quả xử lý hồ sơ của bộ phận một cửa Sở Giao thông Vận tải 
Số lượt truy cập
The attempted operation is prohibited because it exceeds the list view threshold enforced by the administrator.
Thông báo

Về việc tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ vay vốn trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất.

Đăng ngày: 30/11/2021
Tiêu đề thông báo: Về việc tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ vay vốn trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất.
Nội dung thông báo:

​​    

Thực hiện chỉ đạo Văn bản số 14405/UBND-KGVX ngày 22/11/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ vay vốn trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất. Sở Giao thông vận tải đề nghị các đơn vị nghiên cứu các nội dung của Nghị quyết số 126/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;Văn bản số 14405/UBND-KGVX ngày 22/11/2021 của UBND tỉnh (gửi kèm) để triển khai thực hiện chính sách chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động được vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho người lao động. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị báo cáo, đề xuất về Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh để tổng hợp đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./.​

Wed - 01.pdfWed - 01.pdf    

Kem theo Wed - 01.pdfKem theo Wed - 01.pdf


File đính kèm:​​  

Ngày đăng thông báo: 30/11/2021

Trang thông tin điện tử Sở Giao Thông Vận tải tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ban biên tập Sở Giao thông Vận tải
Địa chỉ: 18 Phan Chu Trinh- Phường Quang Vinh –TP. Biên Hòa tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0613)847320 - Số Fax: (0613)942248 – 840768 - Email: sgtvt@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn “Trang thông tin điện tử Sở Giao Thông Vận tải tỉnh Đồng Nai” hoặc www.sgtvt.dongnai.gov.vn
khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.