THĂM DÒ Ý KIẾN

Đánh giá sự hài lòng của người dân và tổ chức về kết quả xử lý hồ sơ của bộ phận một cửa Sở Giao thông Vận tải 
Số lượt truy cập
The attempted operation is prohibited because it exceeds the list view threshold enforced by the administrator.
Tin hoạt động ngành
​LỊCH TỔ CHỨC KỲ SÁT HẠCH LÁI XE THÁNG 5/2021
Cập nhật 14/04/2021 15:38 Xem với cỡ chữ


   Lịch sát hạch lái xe tháng 5/2021 thực hiện theo Văn bản số 1902/SGTVT-QLĐT&SHLX ngày 14/4/2021 của Sở Giao thông vận tải Đồng Nai về việc kế hoạch tổ chức sát hạch lái xe ô tô và mô tô tháng 5 năm 2021.

   Trong tháng 5 năm 2021, có 14 cơ sở đào tạo lái xe đăng ký lịch sát hạch lái xe, trong đó có 06 cơ sở đào tạo lái xe đăng ký lịch sát hạch lái xe ô tô và mô tô; 03 cơ sở đào tạo lái xe đăng ký lịch sát hạch lái xe ô tô và 05 cơ sở đào tạo lái xe đăng ký lịch sát hạch lái xe mô tô tại các trung tâm sát hạch lái xe loại 1,2,3 và các Cơ sở đào tạo lái xe có sử dụng thiết bị chấm điểm tự động trong hình đối với sát hạch mô tô hạng A1.

   Lịch tổ chức kỳ sát hạch lái xe tháng 5 năm 2021, tổng số kỳ sát hạch trong tháng là 37 kỳ, trong đó có 20 kỳ sát hạch lái xe ô tô, 17 kỳ sát hạch lái xe mô tô, gồm có:

I.        Lịch sát hạch lái xe ô tô của các cơ sở đào tạo lái xe tại Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe loại 1 Đồng Nai

Địa điểm tại: Khu phố 5, phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (Cơ sở 1).

1.   Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng Nai, lịch sát hạch ngày 04/5/2021 của khóa 75007K20B2009, 75007K20B2010.

2.   Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe loại 1 Đồng Nai, lịch sát hạch ngày gồm các ngày sau:

-  Ngày 10,11/5/2021 của khóa 75001K21B2001, 75001K21B2002, 75001K20C0019, 75001K20C020, 75001K21D0004, 75001K21D0005.

-  Ngày 28,29/5/2021 của khóa 7500121B11001, 7500121B11002, 75001K21B2003, 75001K21B2004, 75001K20C021, 75001K20C022, 75001K21D0007, 75001K21D0008.

3.   Trung tâm Dạy nghề lái xe Sài Gòn, lịch sát hạch ngày gồm các ngày sau:

-  Ngày 06,07/5/2021 của khóa 75023K20B2129, 75023K20B2130, 75023K20B2131, 75023K20B2132, 75023K20C035, 75023K20C036.

-  Ngày 20,21/5/2021 của khóa 75023K20B2141, 75023K20B2142, 75023K20B2143, 75023K20B2144.

-  Ngày 24,25/5/2021 của khóa 75023K20B2145, 75023K20B2146, 75023K20B2147, 7502320B2148, 7502320B11007, 7502320B11008.

4.   Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2, lịch sát hạch ngày 17/5/2021 của khóa 75003K20B2005, 75003K20B2006.

5.   Trung tâm Dạy nghề lái xe Toàn Diện, lịch sát hạch ngày 14,15/5/2021 của khóa 75024K21B2001, 75024K21B20002.

6.   Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi, lịch sát hạch ngày 31/5/2021 của khóa 75004K20B2005.

II.     Lịch sát hạch lái xe ô tô của các cơ sở đào tạo lái xe tại Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe loại 1 Đồng Nai

Địa điểm tại: Xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai (Cơ sở 2).

1.   Trung tâm Dạy nghề lái xe Sài Gòn, lịch sát hạch ngày gồm các ngày sau:

-  Ngày 04,05/5/2021 của khóa 75023K20B2125, 75023K20B2126, 75023K20B2127, 7502320B2128, 7502320B11001, 7502320B11002.

-  Ngày 10,11/5/2021 của khóa 75023K20B2133, 75023K20B2134, 75023K20B2135, 7502320B2136, 7502320B11003, 7502320B11004.

-  Ngày 18,19/5/2021 của khóa 75023K20B2137, 75023K20B2138, 75023K20B2139, 7502320B2140, 7502320B11005, 7502320B11006.

-  Ngày 26,27/5/2021 của khóa 75023K20B2149, 75023K20B2150, 75023K20B2151, 75023K20B2152.

2.   Cơ sở Đào tạo lái xe Khánh Thành Đạt đăng ký lịch sát hạch

-  Ngày 14,15/5/2021 của khóa 75026K20B2025, 75026K20B2026, 75026K21B2001, 75026K21B2002.

-  Ngày 31/5/2021 của khóa 75026K20C003, 75026K20C004.

III. Lịch sát hạch lái xe ô tô tại trung tâm sát hạch lái xe loại 1 thuộc Trường Cao đẳng nghề số 8

Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe-Trường Cao đẳng nghề số 8, lịch sát hạch ngày gồm các ngày sau:

-  Ngày 24,25/5/2021 của khóa 75002K20C019,  75002K20C020.

-  Ngày 28,29/5/2021 của khóa 75002K20C021,  75002K20C022.

IV.  Lịch sát hạch lái xe ô tô tại Trung tâm sát hạch lái xe loại 2 thuộc Trung tâm Dạy nghề và đào tạo, sát hạch lái xe Hải Vân

Trung tâm Dạy nghề và đào tạo, sát hạch lái xe Hải Vân, lịch sát hạch gồm các ngày sau:

-  Ngày 12,13/5/2021 của khóa 75009K20B2031, 75009K20B2032, 75009K20C025, 75009K20C026.

-  Ngày 18,19/5/2021 của khóa 7500921B11003, 7500921B11004, 75009K20B2025, 75009K20B2026.

-  Ngày 26,27/5/2021 của khóa 75009K21B2001, 75009K21B2002.

V.     Lịch sát hạch lái xe mô tô hạng A1 tại Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 và các cơ sở đào tạo lái xe có sử dụng thiết bị chấm điểm tự động trong hình đối với sát hạch mô tô hạng A1, gồm các ngày sau:

1.   Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 thuộc Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe loại 1 Đồng Nai đăng ký lịch sát hạch, tổ chức 03 kỳ sát hạch lái xe (ngày 09/52021, 16/5/2021, 22/5/2021).

2.   Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe-Trường Cao đẳng nghề số 8 đăng ký lịch sát hạch, tổ chức 01 kỳ sát hạch lái xe (ngày 16/5/2021).

3.   Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 thuộc Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi đăng ký lịch sát hạch, tổ chức 02 kỳ sát hạch lái xe (ngày 16/5/2021, 30/5/2021).

4.   Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế Lilama 2 đăng ký lịch sát hạch, tổ chức 01 kỳ sát hạch lái xe (ngày 30/5/2021).

5.   Trường Trung cấp Đinh Tiên Hoàng đăng ký lịch sát hạch, tổ chức 01 kỳ sát hạch lái xe (ngày 23/5/2021).

6.   Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng Nai đăng ký lịch sát hạch, tổ chức 01 kỳ sát hạch lái xe (ngày 09/5/2021).

7.   Cơ sở đào tạo lái xe Khánh Thành Đạt đăng ký lịch sát hạch, tổ chức 01 kỳ sát hạch lái xe (ngày 23/5/2021).

8.   Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 thuộc Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật số 2 đăng ký lịch sát hạch, tổ chức 02 kỳ sát hạch lái xe (ngày 16/5/2021, 30/5/2021).

9.   Trung tâm Dịch vụ Gia Vinh đăng ký lịch sát hạch, tổ chức 02 kỳ sát hạch lái xe (ngày 09/5/2021, 30/5/2021).

10.   Trung tâm GDNN-GDTX huyện Định Quán đăng ký lịch sát hạch, tổ chức 02 kỳ sát hạch lái xe (ngày 09/5/2021, 23/5/2021).

11.   Trung tâm GDNN-GDTX huyện Trảng Bom đăng ký lịch sát hạch, tổ chức 01 kỳ sát hạch lái xe (ngày 23/5/2021).

Lịch sát hạch lái xe hàng tháng được đăng tải trên trang website của Sở Giao thông vận tải Đồng Nai, http://sgtvt.dongnai.gov.vn.

 

Phòng Quản lý Đào tạo và Sát hạch lái xe

 

CÁC TIN KHÁC
Trang thông tin điện tử Sở Giao Thông Vận tải tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ban biên tập Sở Giao thông Vận tải
Địa chỉ: 18 Phan Chu Trinh- Phường Quang Vinh –TP. Biên Hòa tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0613)847320 - Số Fax: (0613)942248 – 840768 - Email: sgtvt@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn “Trang thông tin điện tử Sở Giao Thông Vận tải tỉnh Đồng Nai” hoặc www.sgtvt.dongnai.gov.vn
khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Phát triển bởi TTCNTT và TT Đồng Nai