THĂM DÒ Ý KIẾN

Đánh giá sự hài lòng của người dân và tổ chức về kết quả xử lý hồ sơ của bộ phận một cửa Sở Giao thông Vận tải 
Số lượt truy cập
The attempted operation is prohibited because it exceeds the list view threshold enforced by the administrator.
Tin hoạt động ngành
​THÔNG BÁO Thời gian tiếp tục thực hiện công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ tại các Cơ sở đào tạo lái xe, Trung tâm Sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Cập nhật 30/11/2021 16:46 Xem với cỡ chữ


Căn cứ Kế hoạch số 14753/KH-UBND ngày 29/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về thực hiện tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID - 19” trong lĩnh vực đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Sở Giao thông vận tải ban hành Văn bản số 5333/SGTVT-QLĐT&SHLX ngày 30/11/2021 về việc triển khai Kế hoạch số 14753/KH-UBND ngày 29/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, đề nghị các Cơ sở đào tạo lái xe, Trung tâm Sát hạch lái xe thực hiện các nội dung:

1.   Xây dựng Kế hoạch/phương án đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

2.   Thực hiện đáp ứng các quy định trong lĩnh vực đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; chịu trách nhiệm triển khai theo đúng các Kế hoạch/phương án đã được xây dựng theo phân loại cấp độ dịch.

3.   Thực hiện công tác đào tạo, sát hạch lái xe theo phân loại cấp độ dịch

 Bảng tiêu chí thực hiện theo từng cấp độ dịch:

STT

Biện pháp

Cấp độ 1

Cấp độ 2

Cấp độ 3

Cấp độ 4

1

Công tác đào tạo và sát hạch lái xe tập trung trong phòng

Hoạt động không hạn chế số người

Hoạt động không quá 30 người

Hoạt động không quá 20 người

Hoạt động không quá 10 người

2

Công tác đào tạo và sát hạch lái xe tập trung ngoài trời

Hoạt động không hạn chế số người

Hoạt động không quá 45 người

Hoạt động không quá 30 người

Hoạt động không quá 15 người

Ghi chú:

a)       Cấp độ 1: Nguy cơ thấp (bình thường mới) tương ứng với màu xanh;

b)       Cấp độ 2: Nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng;

c)        Cấp độ 3: Nguy cơ cao tương ứng với màu cam;

d)       Cấp độ 4: Nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ.

4.   Thường xuyên rà soát, cập nhật thông tin cấp độ dịch định kỳ (07 ngày/lần) theo công bố của Sở Y tế; thực hiện điều chỉnh, cập nhật cho phù hợp, tương ứng với quy định trong Kế hoạch/phương án đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

5.   Thực hiện xét nghiệm đối với giáo viên, nhân viên, người lao động, học viên và thí sinh (khi có yêu cầu hoặc theo hướng dẫn của Sở Y tế).

 Sở Giao thông vận tải thực hiện thông báo thời gian tiếp tục thực hiện công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ tại các Cơ sở đào tạo lái xe, Trung tâm Sát hạch lái xe tại Văn bản số 5359/SGTVT-QLĐT&SHLX ngày 30/11/2021 về việc tiếp tục tổ chức công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai:

-  Công tác tổ chức đào tạo lái xe: bắt đầu từ ngày 01/12/2021 (Thứ tư).

-  Công tác tổ chức sát hạch lái xe ô tô: bắt đầu từ ngày 07/12/2021 (Thứ ba).

-  Công tác tổ chức sát hạch lái xe mô tô: bắt đầu từ ngày 11/12/2021 (Thứ bảy).

Các Cơ sở đào tạo lái xe, Trung tâm Sát hạch lái xe chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 tại đơn vị theo hướng dẫn của Sở Y tế, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Giao thông vận tải.

Công tác tổ chức đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe sẽ thực hiện theo phân loại cấp độ dịch, cập nhật thông tin cấp độ dịch định kỳ (07 ngày/lần) theo công bố của Sở Y tế, điều chỉnh kịp thời phù hợp với thực tế và yêu cầu của công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Sở Giao thông vận tải thông báo thời gian tiếp tục thực hiện công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ tại các Cơ sở đào tạo lái xe, Trung tâm Sát hạch lái xe.

 

Phòng Quản lý Đào tạo và Sát hạch lái xe

CÁC TIN KHÁC
Trang thông tin điện tử Sở Giao Thông Vận tải tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ban biên tập Sở Giao thông Vận tải
Địa chỉ: 18 Phan Chu Trinh- Phường Quang Vinh –TP. Biên Hòa tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0613)847320 - Số Fax: (0613)942248 – 840768 - Email: sgtvt@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn “Trang thông tin điện tử Sở Giao Thông Vận tải tỉnh Đồng Nai” hoặc www.sgtvt.dongnai.gov.vn
khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Phát triển bởi TTCNTT và TT Đồng Nai