THĂM DÒ Ý KIẾN

Đánh giá sự hài lòng của người dân và tổ chức về kết quả xử lý hồ sơ của bộ phận một cửa Sở Giao thông Vận tải 
Số lượt truy cập
 

  Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai

 
KHUQLDBDT.jpg

   Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai được thành lập theo Quyết định số Quyết định số 3126/QĐ-UBND ngày 01/10/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai, v/v Thành lập Đoạn Quản lý, bảo trì đường bộ, đường thủy nội địa; Quyết định số 3332/QĐ-UBND ngày 13/10/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai, v/v sáp nhập Ban Quản lý dự án khu vực chuyên nghành Giao thông vận tải vào Đoạn Quản lý, bảo trì đường bộ, đường thủy nội địa và đổi tên thành Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai.

   Khu Quản lý Đường bộ, Đường thủy tỉnh Đồng Nai (sau đây viết tắt là Khu QLĐBĐT) là đơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên, trực thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai ( Sở GTVT). 

   Khu QLĐBĐT thực hiện chức năng quản lý hệ thống công trình giao thông đường bộ, đường thủy nội địa của tỉnh quản lý; làm chủ đầu tư các dự án xây dựng công trình giao thông bằng nguồn vốn từ ngân sách tỉnh đầu tư cho Sở GTVT; tư vấn giám sát công trình.

Chức năng và nhiệm vụ

1. Quản lý, bảo trì (Duy tu sửa chửa thường xuyên), sửa chửa lớn hệ thống giao thông đường bộ, đường thủy nội địa của tỉnh quản lý, đảm bảo thông suốt giao thông, chống xuống cấp và các dự án có nguồn vốn khác khi được cấp có thẩm quyền giao;

2. Làm chủ đầu tư các dự án xây dựng công trình giao thông bằng nguồn vốn từ ngân sách tỉnh đầu tư cho Sở GTVT và các nguồn vốn khác khi được cấp có thẩm quyền giao;

3. Tư vấn giám sát công trình giao thông, thi công đường giao thông nông thôn;

4. Phối hợp công tác phòng chống lụt bão, khắc phục thiên tai, ảnh hưởng đến giao thông đường bộ, đường thủy nội địa của tỉnh quản lý và phối hợp với các cơ quan chức năng của Tỉnh, Trung ương trong tìm kiếm, cứu nạn các sự cố về an toàn giao thông, tai nạn giao thông;

5. Liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân hoặc tham dự đấu thầu để thực hiện các dịch vụ có liên quan và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, trong khuôn khổ của pháp luật quy định;

6. Tư vấn đấu thầu công trình giao thông (cầu và đường bộ);

7. Tư vấn quản lý dự án giao thông (cầu và đường bộ);

8. Khảo sát, thiết kế công trình giao thông (cầu và đường bộ);

9. Ký kết hợp đồng với các tổ chức cá nhân để thực hiện các nhiệm vụ được giao;

10. Xây dựng kế hoạch hàng năm trình Sở GTVT phê duyệt và chủ động tổ chức thực hiện nhiệm vụ giao;

11. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng thuộc Khu quản lý  ĐBĐT phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Khu QLĐBĐT theo hướng dẫn của Sở GTVT;

12. Quản lý bộ máy, biên chế viên chức theo chức danh nghề nghiệp và vị trí việc làm, số người làm việc tại đơn vị; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, kỷ luật, khen thưởng đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Sở GTVT;

13. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Sở GTVT;

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở GTVT giao.

Cơ cấu tổ chức

Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai 

- Lãnh đạo Khu QLĐBĐT (01 Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc);

- Phòng Tổ chức hành chính và Tài vụ (TCHC & TV);

- Phòng Kế hoạch Tổng hợp;

- Phòng Kỹ thuật.

Thông tin liên hệ

- Địa chỉ trụ sở: 18 Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, Tp.Biên Bòa, tỉnh Đồng Nai.

- Điện thoại: 0251.3941764

- Fax:           0251.3842573

Lãnh đạo đơn vị:​

​Giám đốc

phamvandung.png

Họ và tên : Phạm Văn Dũng

Ngày sinh : 01/11/1969

Nơi sinh : Đồng Nai

Nguyên quán : Bình Dương


Trình độ :

- Chuyên môn : Kỹ sư XDCĐ

- Chính trị : TTLLCT


Điện thoại : 0903.933.155
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Trang thông tin điện tử Sở Giao Thông Vận tải tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ban biên tập Sở Giao thông Vận tải
Địa chỉ: 18 Phan Chu Trinh- Phường Quang Vinh –TP. Biên Hòa tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0613)847320 - Số Fax: (0613)942248 – 840768 - Email: sgtvt@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn “Trang thông tin điện tử Sở Giao Thông Vận tải tỉnh Đồng Nai” hoặc www.sgtvt.dongnai.gov.vn
khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Phát triển bởi TTCNTT và TT Đồng Nai