THĂM DÒ Ý KIẾN

Đánh giá sự hài lòng của người dân và tổ chức về kết quả xử lý hồ sơ của bộ phận một cửa Sở Giao thông Vận tải 
Số lượt truy cập
 

 Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe loại I Đồng Nai

 
TCN GTVT.jpg
TCN.jpg

   Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe loại I Đồng Nai (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai, có chức năng đào tạo và phối hợp tổ chức sát hạch cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ theo quy định của pháp luật.

   Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe loại I Đồng Nai là đơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động, có tư cách pháp nhân, hạch toán kinh tế độc lập, có con dấu và tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Đồng Nai và các Ngân hàng theo quy định của pháp luật; chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Sở Giao thông vận tải Đồng Nai, đồng thời chịu sự chỉ đạo, quản lý về chuyên môn nghiệp vụ của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Chức năng và Quyền hạn của Trung tâm

I - Chức năng của Trung tâm:

1. Xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ hàng năm, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.

2. Tổ chức đào tạo và phối hợp tổ chức thi sát hạch giấy phép lái xe các hạng A1, A3, A4, B1,B2,C,D,E,FC theo đúng nội dung, quy trình sát hạch; bảo đảm an toàn cho các kỳ sát hạch lái xe; phối hợp các đơn vị, cơ quan có liên quan giải quyết khi có các vụ việc xảy ra; thực hiện lưu giữ hồ sơ, tài liệu liên quan đến khóa đào tạo, sát hạch lái xe theo đúng quy định của pháp luật.

3. Đảm bảo cơ sở vật chất, các công trình phụ trợ, phòng thi, phương tiện thivà trang thiết bị kiểm tra chấm điểm theo quy địnhđể thực hiện công tác đào tạo và phối hợp tổ chức sát hạch giấy phép lái xe đạt kết quả chính xác, khách quan; báo cáo về Sở Giao thông vận tải Đồng Nai và Tổng Cục đường bộ Việt Nam khi thiết bị, phương tiện dùng cho đào tạo và sát hạch hoạt động không chính xác, không ổn định hoặc khi thay đi thiết bị, phương tiện dùng cho đào tạo và sát hạch để xử lý kịp thời.

4. Xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; thực hiện quản lý, sử dụng đất đai, tài sản, tài chínhkhai thác, đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng yêu cu nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật.

5. Chấp hành và thực hiện theo tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ sở đào tạo lái xe và Trung tâm sát hạch lái xe theo đúng quy định của Nghị định Chính phủ, Thông tư của Bộ GTVT và các văn bản hướng dẫn của Tổng cục Đường bộ Việt Nam; chấp hành và phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền trong việc kiểm tra, kiểm chuẩn theo tiêu chuẩn của Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe loại 1, loại 3.

6. Tổ chức các hoạt động đào tạo, kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp lái xe cơ giới đường bộ và in phôi văn bằng, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ chứng chỉ sơ cấp, chứng chỉ đào tạotheo đúng quy định của pháp luật.

7. Phối hợp và tạo mọi điều kiện để các cơ sở đào tạo lái xe đưa học viên đến ôn luyện và các Hội đồng sát hạch tổ chức các kỳ sát hạch lái xe theo đúng kế hoạch.

8.Thực hiện các dịch vụ phục vụ cho hoạt động của Trung tâm, công khai minh bạch mức thu học phí học viên học lái xe, mức thu phí ôn tập sát hạch và giá các dịch vụ khác theo đúng quy định của pháp luật.

9. Tuyển dụng, sử dụng, quản lý đội ngũ giáo viên, viên chức của Trung tâm đủ số lượng, phù hợp với nhu cầu, quy mô, trình độ theo đúng quy định của pháp luật.

10. Nối mạng thông tin quản lý với các cơ quan quản lý sát hạch có thẩm quyềnvà các cơ sở đào tạo lái xe có liên quan.

11. Báo cáo đột xuất, định kỳ về công tác đào tạo, sáthạch lái xe và các hoạt động khác của Trung tâm theo đúng quy định của Sở Giao thông vận tải.

12. Phối hợp với các Phòng, đơn vị trực thuộc Sở Giao thông vận tải và các cơquan có liên quan để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định.

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Giao thông vận tải giao đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

II - Quyền hạn của Trung tâm:

1. Được liên hệ với các tổ chức cá nhân trong nước và nước ngoài để gọi vốn đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ cho việc đào tạo và sát hạch lái xe sau khi được các cấp có thẩm quyền cho phép.

2. Được quyền ký hp đồng với các cơ quan, đơn vị khác để khai thác nguồn lực của Trung tâm đảm bảo theođúng quy định của pháp luật.

3. Được cử cán bộ, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng, học tập nghiệp vụ ở trong nước và nước ngoài theođúng quy định của pháp luật.

4. Được quyền tuyển dụng lao động để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và hoạt động của Trung tâm theo đúng quy định của pháp luật.

5. Quyết định việcbổ nhiệm, điều động, biệt phái, luân chuyển, nghỉ hưu, thôi việc, chấm dứt họp đồng làm việc, khen thưởng, kỷ luật giáo viên, viên chức của Trung tâm theo đúng quy định phân cấp quản lý về công tác cán bộ và theo quy định của pháp luật.

6. Được thu và sử dụng phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; thu từ hoạt động dịch vụ liên quan đến phục vụ đào tạo và sát hạch lái xe; các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật; được Nhà nước giao hoặc cho thuê cơ sở vật chất; được hỗ trợ ngân sách khi thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao; được hưởng các chính sách ưu đãi về thuế và tín dụng theo qui định của pháp luật.

7. Các quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức trung tâm

1. Lãnh đạo Trung tâm

a.Trung tâm có Giám đốc và 02 (hai) Phó Giám đốc.

b. Giám đốc là người đứng đầu Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Giao thông vận tải và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

c. Phó Giám đốc giúp Giám đốc thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Giám đốc; chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc ủy quyền điều hành hoạt động của Trung tâm.

d. Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm do Giám đốc Sở Giao thông vận tải bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật theo quy định của pháp luật.

2. cấu tổ chức các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Trung tâm:

a. Phòng Tổ chức Hành chính;

b. Phòng Tài vụ;

c. Phòng Nghiệp vụ Đào tạo lái xe;

d. Phòng Nghiệp vụ Sát hạch lái xe.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển Trưởng, Phó trưởng các phòng thuộc Trung tâm do Giám đốc Trung tâm quyết định đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Thông tin liên hệ

- Trụ sở chính (Cơ sở 1): đặt tại khu phố 5, đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Bửu Long, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Số điện thoại, fax : 0251.3951042

- Cơ sở 2 : đặt tại xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

- Hộp thư điện tử: ttcngtvt@dongnai.gov.vn; ttcngtvt@yahoo.com.vn

Lãnh đạo đơn vị:​

Giám đốc

hai.jpg

Họ và tên : Trần Văn Hai

Ngày sinh : 07/03/1964

Nơi sinh : TP.HCM

Nguyên quán : Đồng Nai


Trình độ :

      - Chuyên môn : Kỹ sư cầu đường bộ

      - Chính trị : Cao cấp lý luận chính trị.

Điện thoại : 0913.757.767


​Phó Giám đốc

TranThanhPhong.jpg

Họ và tên : Trần Quang Phong

Ngày sinh : 06/07/1967

Nơi sinh : Biên Hòa - ĐồngNai

Nguyên quán : Biên Hòa - Đồng nai


Trình độ :

       - Chuyên môn : Kỹ sư cơ khí chế tạo máy.

       - Chính trị : Cao cấp lý luận chính trị.

Điện thoại : 0933.676688

 ​​

Phó Giám đốc
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Trang thông tin điện tử Sở Giao Thông Vận tải tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ban biên tập Sở Giao thông Vận tải
Địa chỉ: 18 Phan Chu Trinh- Phường Quang Vinh –TP. Biên Hòa tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0613)847320 - Số Fax: (0613)942248 – 840768 - Email: sgtvt@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn “Trang thông tin điện tử Sở Giao Thông Vận tải tỉnh Đồng Nai” hoặc www.sgtvt.dongnai.gov.vn
khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Phát triển bởi TTCNTT và TT Đồng Nai