THĂM DÒ Ý KIẾN

Đánh giá sự hài lòng của người dân và tổ chức về kết quả xử lý hồ sơ của bộ phận một cửa Sở Giao thông Vận tải 
Số lượt truy cập
 

 PHÒNG QUẢN LÝ VẬN TẢI - PHƯƠNG TIỆN

 

​​​​​​PHÒNG QUẢN LÝ VẬN TẢI, PHƯƠNG TIỆN

Trưởng phòng

LeVanDuc.jpg

Họ và tên: Lê Văn Đức

Ngày sinh: 1979

Nơi sinh:  Đông Hòa Hiệp - Cái bè - Tiền Giang

Nguyên quán: Hậu Mỹ Phú - Cái bè - Tiền Giang


Trình độ:

- Chuyên môn: Thạc sĩ Tổ chức và Quản lý Vận tải

- Chính trị: Cao cấp

 

Điện thoại: 0938.290.699

Phó Trưởng phòng

QUANG.jpg

Họ và tên: Phan Hồng Quang

Ngày sinh: 23/02/1982

Nơi sinh:  Hương Khê - Hà Tĩnh

Nguyên quán: Hương Khê - Hà Tĩnh


Trình độ:

- Chuyên môn: Thạc sĩ Tổ chức và Quản lý Vận tải, Cử nhân Kế Toán

- Chính trị: Cao cấp

 

Điện thoại: 0907.919.646


Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện:

1.  Chức năng:

Phòng Quản lý vận tải phương tiện là phòng quản lý chuyên môn, nghiệp vụ thuộc cơ cấu tổ chức của Sở GTVT, có chức năng tham mưu giúp việc cho Giám đốc Sở trong công tác quản lý hoạt động vận tải, phương tiện vận tải đường bộ, đường thủy và xe máy công trình; công tác kiểm định, giám định phương tiện; công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực vận tải.

2.  Nhiệm vụ cụ thể:

Tham mưu cho Giám đốc Sở đối với các nhiệm vụ sau:

- Phối hợp với Phòng Kế hoạch-Tài chính trong việc xây dựng quy hoạch về mạng lưới vận tải hành khách, hàng hoá trong tỉnh và liên tỉnh; kế hoạch 5 năm, hàng năm, chương trình dự án về vận tải, bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ đường bộ bến thuỷ nội địa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác về lĩnh vực vận tải đường bộ, đường thủy nội địa, quản lý phương tiện trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành.

- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản khác liên quan đến công tác quản lý vận tải, phương tiện đường bộ, đường thủy nội địa theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức thực thi các nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước tại bến xe ô tô, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ và cảng, bến thuỷ nội địa trên các tuyến đường bộ, đường thuỷ nội địa do tỉnh Đồng Nai quản lý.

- Tổ chức thực hiện đăng kiểm, đăng ký phương tiện giao thông đường thuỷ nội địa của tổ chức và cá nhân ở địa phương theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ GTVT.

- Tổ chức kiểm tra, kiểm soát phương tiện vi phạm về tải trọng. Cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ.

- Quản lý công tác đào tạo, cấp bằng và chứng chỉ chuyên môn cho người điều khiển phương tiện thuỷ nội địa, theo phân cấp và quy định của pháp luật.

- Tổ chức chỉ đạo, kiểm tra, thực hiện việc kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, giám định kỹ thuật đối với phương tiện giao thông đường bộ, đường thuỷ nội địa theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ GTVT.

- Thẩm định thiết kế kỹ thuật phương tiện cơ giới đường bộ cải tạo.

- Cấp , đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ.

- Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các chính sách phát triển vận tải hành khách công cộng, theo định hướng, chỉ đạo của UBND tỉnh.

- Tổ chức thực hiện việc quản lý vận tải hành khách bằng ô tô theo tuyến cố định, hợp đồng, vận tải khách du lịch, taxi, xe tải và vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt theo quy định của pháp luật; cấp phép vận tải quốc tế theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ GTVT.

- Hướng dẫn, kiểm tra xây dựng bến xe trên địa bàn theo quy hoạch được phê duyệt; công bố đưa vào khai thác các bến, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ; tổ chức quản lý dịch vụ hỗ trợ vận tải hành khách trên địa bàn.

- Theo dõi giám sát hoạt động thử nghiệm tàu khách nhanh và công bố, đăng ký tuyến vận tải hành khách hoạt động trên đường thuỷ nội địa địa phương.

- Chấp thuận hoạt động kinh doanh vận tải hành khách, hành lý, bao gửi trên đường thủy nội địa theo tuyến cố định đối với cá nhân, tổ chức.

- Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực vận tải, phương tiện thuộc phạm vi quản lý nhà nước của sở theo quy định của pháp luật.

- Chủ trì hoặc tham gia thẩm định, đánh giá và tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu, đề án, dự án ứng dụng tiến bộ công nghệ có liên quan đến vận tải, phương tiện trên địa bàn tỉnh.

- Quản lý nhà nước về chuyên ngành kinh tế- kỹ thuật đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn, kiểm tra hoạt động đối với các hội và tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực vận tải trên địa bàn Đồng Nai, theo quy định của pháp luật.

- Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về vận tải, phương tiện đối với cơ quan chuyên môn thuộc UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hoà.

- Báo cáo định kỳ, đột xuất các nội dung có liên quan đến lĩnh vực vận tải, phương tiện, theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Phối hợp Văn phòng Sở giải quyết các thủ tục hành chính liên quan thuộc lĩnh vực vận tải và phương tiện.

- Phối hợp với Văn phòng Sở quản lý công chức, viên chức biệt phái, nhân viên thuộc Phòng.

- Quản lý tài sản, trang thiết bị được giao sử dụng; quản lý, lưu trữ, chuyển giao tài liệu tại phòng theo quy định.

- Làm nhiệm vụ thư ký các cuộc họp do lãnh đạo Sở chủ trì thuộc lĩnh vực quản lý của Phòng và dự thảo thông báo kết luận cuộc họp trình ký.

- Thực hiện nhiệm khác khi được Ban Giám đốc Sở phân công.

3.  Cơ cấu tổ chức:

Phòng Quản lý vận tải, phương tiện được tổ chức bao gồm Trưởng phòng, các Phó Trưởng phòng và các chuyên viên, viên chức biệt phái, nhân viên, trong đó:

- Trưởng phòng: Trực tiếp giúp Lãnh đạo Sở quản lý, tổ chức, triển khai các nhiệm vụ công tác của Phòng, chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc Sở và trước pháp luật về hoạt động của phòng. Trưởng phòng có trách nhiệm phân nhiệm vụ, đôn đốc và theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ của từng cán bộ thuộc phòng.

- Phó Trưởng phòng: trực tiếp giúp Trưởng phòng, lãnh đạo Sở quản lý, tổ chức, triển khai các nhiệm vụ công tác được phân công trong phòng; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, trước Lãnh đạo Sở và trước pháp luật về các lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

       - Các vị trí khác: Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo phòng, trước Lãnh đạo Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ công tác được phân công thực hiện.​Chung nhan Tin Nhiem Mang
Trang thông tin điện tử Sở Giao Thông Vận tải tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ban biên tập Sở Giao thông Vận tải
Địa chỉ: 18 Phan Chu Trinh- Phường Quang Vinh –TP. Biên Hòa tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0613)847320 - Số Fax: (0613)942248 – 840768 - Email: sgtvt@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn “Trang thông tin điện tử Sở Giao Thông Vận tải tỉnh Đồng Nai” hoặc www.sgtvt.dongnai.gov.vn
khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Phát triển bởi TTCNTT và TT Đồng Nai