THĂM DÒ Ý KIẾN

Đánh giá sự hài lòng của người dân và tổ chức về kết quả xử lý hồ sơ của bộ phận một cửa Sở Giao thông Vận tải 
Số lượt truy cập
 

 PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ SÁT HẠCH LÁI XE

 

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ SH LÁI​ XE

Trưởng phòng
​Phó trưởng phòng

NGUYEN THI MY NHAN.jpg

​​

Họ và tên:  Nguyễn Thị Mỹ Nhân.

Ngày sinh: 09/02/1978.

Nơi sinh: Đồng Nai.

Nguyên quán: xã Xuân Thới Đông, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh.

Trình độ:

-          Chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng.

-         Chính trị: Cao cấp.

 

Điện thoại: 0918.706333.


Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức phòng Quản lý ĐT và SH lái​ xe:

1.  Chức năng

Phòng Quản lý người lái là phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc cơ cấu tổ chức của Sở GTVT, thực hiện chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở trong công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ thuộc thẩm quyền quản lý của Giám đốc Sở.

2.  Nhiệm vụ cụ thể

Tham mưu cho Giám đốc Sở đối với các nhiệm vụ sau:

- Dự thảo các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh liên quan đến công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản khác có liên quan đến công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

- Quản lý công tác đào tạo, sát hạch đối với các cơ sở đào tạo, các trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh theo phân cấp quản lý; tổ chức sát hạch, cấp, đổi, thu hồi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; tổ chức kiểm tra cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe và giấy phép xe tập lái cho các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Cấp hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp, thu hồi giấy phép đào tạo lái xe đối với các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ GTVT.

- Hướng dẫn các cơ sở đào tạo lái xe, trung tâm sát hạch lái xe thực hiện các quy định của pháp luật có liên quan đến công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

- Quản lý, lưu trữ hồ sơ có liên quan đến đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe theo quy định của pháp luật.

- Định kỳ hoặc đột xuất tổ chức kiểm tra, giám sát đối với các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe thuộc phạm vi quản lý của Sở, trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe.

- Tham mưu chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng mới cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe ô tô, mô tô theo quy hoạch của Bộ GTVT.

- Tham mưu cử cán bộ, công chức, viên chức dự tập huấn sát hạch viên, quản lý đội ngũ sát hạch viên và thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch hội đồng các kỳ sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu thành lập Ban Quản lý sát hạch thuộc Sở và thực hiện nhiệm vụ của Ban Quản lý sát hạch theo quy định

- Báo cáo thống kê định kỳ, đột xuất liên quan đến đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

- Phối hợp với Văn Phòng Sở tham mưu cho lãnh đạo mở các điểm đổi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Văn phòng Sở giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của Phòng.

- Phối hợp với Văn phòng Sở quản lý công chức, viên chức biệt phái, nhân viên thuộc Phòng.

- Quản lý tài sản, trang thiết bị được giao sử dụng; quản lý, lưu trữ, chuyển giao tài liệu tại phòng theo quy định.

- Làm nhiệm vụ thư ký các cuộc họp do lãnh đạo Sở chủ trì thuộc lĩnh vực quản lý của Phòng và dự thảo thông báo kết luận cuộc họp trình ký.

- Thực hiện nhiệm khác khi được Ban Giám đốc Sở phân công.

3. Cơ cấu tổ chức

Phòng Quản Người lái được tổ chức bao gồm Trưởng phòng, các Phó Trưởng phòng và các chuyên viên, viên chức biệt phái, nhân viên, trong đó:

- Trưởng phòng: Trực tiếp giúp Lãnh đạo Sở quản lý, tổ chức, triển khai các nhiệm vụ công tác của Phòng, chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc Sở và trước pháp luật về hoạt động của phòng. Trưởng phòng có trách nhiệm phân nhiệm vụ, đôn đốc và theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ của từng cán bộ thuộc phòng.

- Phó Trưởng phòng: Trực tiếp giúp Trưởng phòng, lãnh đạo Sở quản lý, tổ chức, triển khai các nhiệm vụ công tác được phân công trong Phòng; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, trước Lãnh đạo Sở và trước pháp luật về các lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

- Các vị trí khác: Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo phòng, trước Lãnh đạo Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ công tác được phân công thực hiện.


Chung nhan Tin Nhiem Mang
Trang thông tin điện tử Sở Giao Thông Vận tải tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ban biên tập Sở Giao thông Vận tải
Địa chỉ: 18 Phan Chu Trinh- Phường Quang Vinh –TP. Biên Hòa tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0613)847320 - Số Fax: (0613)942248 – 840768 - Email: sgtvt@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn “Trang thông tin điện tử Sở Giao Thông Vận tải tỉnh Đồng Nai” hoặc www.sgtvt.dongnai.gov.vn
khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Phát triển bởi TTCNTT và TT Đồng Nai