THĂM DÒ Ý KIẾN

Đánh giá sự hài lòng của người dân và tổ chức về kết quả xử lý hồ sơ của bộ phận một cửa Sở Giao thông Vận tải 
Số lượt truy cập
 

 TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI

 

DSC00346.JPG

IMG_4017.JPG

IMG_4440.jpg

   Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai được thành lập theo Quyết định số 5239 ngày 25/10/1996 quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc thành lập trạm đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ trực thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai.

   Ngày 03/6/2008 Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ra quyết định số 2069/QĐ-UBND phê duyệt đề án chuyển đổi Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai thành đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc Sở Giao thông vận tải Đồng Nai. Quy chế và tổ chức hoạt động thực hiện theo Quyết định số: 3218/QĐ-SGTVT  ngày 01/7/2016 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai về việc ban hành quy định về tổ chức và hoạt động Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh ĐN.

   Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai là đơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động, thực hiện chế độ quản lý tài chính theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 01/07/2016  ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 của Bộ Tài chính và các hướng dẫn của cơ quan tài chính địa phương.

   Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng tại Kho bạc, Ngân hàng (đối với hoạt động dịch vụ) theo quy định hiện hành. Trụ sở chính của Trung tâm đặt tại Khu công nghiệp Biên Hòa II, thành phố Biên Hòa và hai chi nhánh đặt tại Thị xã Long Khánh, huyện Định Quán.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm

   I - Nhiệm vụ :

1. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt thuộc lĩnh vực đăng kiểm xe cơ giới.

2. Tổ chức kiểm định và cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho xe cơ giới, xe máy chuyên dùng.

3. Tổ chức nghiệm thu kỹ thuật và cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới, xe máy chuyên dùng đã cải tạo.

4. Kiểm tra thiết bị chuyên dùng lắp trên xe cơ giới.

5. Tham gia giám định sự cố, tai nạn liên quan đến an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới, xe máy chuyên dùng theo yêu cầu của cơ quan chức năng; đề xuất với Sở Giao thông vận tải và Cục Đăng kiểm Việt Nam biện pháp phòng ngừa.

6. Kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa và chịu trách nhiệm duy trì độ chính xác của trang, thiết bị kiểm định theo quy định giữa các kỳ kiểm tra, đánh giá.

7. Niêm yết công khai tại phòng chờ làm thủ tục kiểm định các nội dung: quy trình, quy định, phí, lệ phí, thời gian kiểm định trong ngày và số điện thoại đường dây nóng.

8. Thông báo công khai việc đình chỉ và thời gian bị đình chỉ hoặc dừng kiểm định tại trụ sở Trung tâm.

9. Lập biên bản khi gặp sự cố khách quan phải tạm ngừng hoạt động kiểm định quá 01 ngày làm việc và báo cáo Cục Đăng kiểm Việt Nam, Sở Giao thông vận tải tại địa phương.

10. Chấp hành việc thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng.

11. Thực hiện các hoạt động dịch vụ tư vấn kỹ thuật khác theo quy định; tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ theo kế hoạch được giao.

12. Lập kế hoạch về tài chính, đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị của trung tâm hàng năm trình Sở Giao thông vận tải, UBND tỉnh quyết định theo thẩm quyền.

13. Quản lý tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản của Trung tâm Đăng kiểm theo quy định của pháp luật.

14. Tổ chức thu phí, lệ phí đăng kiểm, phí sử dụng đường bộ theo quy định.

15. Xây dựng và thực hiện chương trình cải cách hành chính của Trung tâm Đăng kiểm theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính nhà nước của cơ quan cấp trên.

16. Thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2008.

17. Báo cáo đột xuất, định kỳ với Sở Giao thông vận tải, Cục Đăng kiểm Việt nam về công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới, xe máy chuyên dùng và các hoạt động của Trung tâm.

18. Phối hợp với các Phòng, đơn vị trực thuộc Sở Giao thông vận tải và các cơ quan có liên quan để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định.

19. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Giao thông vận tải giao.

   II - Quyền hạn :

1. Được liên hệ với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài để huy động  vốn đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, mở các chi nhánh đăng kiểm, để phục vụ cho việc đăng kiểm xe cơ giới sau khi được cấp có thẩm quyền cho phép.

2. Được cử cán bộ, viên chức đi tham quan, học tập nghiệp vụ ở trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.

3. Quyết định việc bổ nhiệm, điều động, biệt phái, luân chuyển, nghỉ hưu, thôi việc, chấm dứt hợp đồng làm việc, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, viên chức của Trung tâm đăng kiểm theo phân cấp quản lý.

4.  Được quyền ký hợp đồng với các cơ quan, đơn vị khác để khai thác nguồn lực của Trung tâm đăng kiểm, theo quy định của pháp luật, nhằm tăng cường khả năng cơ sở vật chất và phục vụ hoạt động.

5. Được quyền tuyển dụng lao động để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Trung tâm Đăng kiểm.

6. Được thu và sử dụng phí, lệ phí theo quy định.

7. Từ chối kiểm định khi xe cơ giới không đảm bảo điều kiện quy định.

8. Thu hồi Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, Tem kiểm định theo quy định.

9. Đề nghị cơ quan bảo vệ pháp luật xử lý các hành vi cản trở hoạt động của Trung tâm.

10. Các quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức trung tâm

1/  Lãnh đạo Trung tâm (Giám đốc và Phó Giám đốc) ;

2/  Phòng tổ chức hành chính;

3/  Phòng Kế toán tài vụ;

4/  Chi nhánh đăng kiểm khu vực Long Khánh;

5/  Chi nhánh đăng kiểm khu vực Định Quán.

Thông tin liên hệ

- Trụ sở chính : Số 25 đường 2A KCN Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai

- ĐT: 02513.891.609 - Fax: 02513.891.744

- Email: t6001s@gmail.com

- Chi nhánh Long Khánh : P. Xuân Bình - TX Long Khánh - tỉnh Đồng Nai

- ĐT: 02513.876.020 - Fax: 02513.876.020

-  Email: t6002s@gmail.com

- Chi nhánh Định Quán : xã Ngọc Định - huyện Định Quán - tỉnh Đồng Nai

- ĐT: 02513.615.527 - Fax: 02513.615.527

- Email: t6003s@gmail.com

Lãnh đạo đơn vị:​

​Giám đốc

hong.jpg

Họ và tên : Dương Việt Hồng

Ngày sinh : 19/05/1975

Nơi sinh : Hà Nam

Nguyên quán : Hà Nam


Trình độ :

- Chuyên môn : Kỹ sư cơ khí động lực

- Chính trị : Đang học Cao cấp


Điện thoại : 0942.679.292

Email: duongviethong1975@yahoo.com


Phó giám đốc

hai.jpg

Họ và tên : Nguyễn Sơn Hải

Ngày sinh : 28/02/1978

Nơi  sinh : Nghĩa An - An Khê – GiaLai Kontum

Nguyên quán : Vinh Hưng - Vinh lộc -  Thừa Thiên Huế

Trình độ :

- Chuyên môn : Kỹ sư cơ khí động lực

- Chính trị : Trung cấp

Điện thoại : 0949.461.247

Email : nguyensonhai1978@gmail.com


Phó giám đốc

dung.jpg

Họ và tên : Nguyễn Hoàng Dũng

Ngày sinh :13/07/1976

Nơi sinh : P.8 - TP Sóc Trăng - Vĩnh Long

Nguyên quán: Vĩnh Long


Trình độ :

- Chuyên môn : Kỹ sư cơ khí động lực

- Chính trị: Trung cấp


Điện thoại: 0949.461.207

Email: hoangdungvr@gmail.com


 

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Trang thông tin điện tử Sở Giao Thông Vận tải tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ban biên tập Sở Giao thông Vận tải
Địa chỉ: 18 Phan Chu Trinh- Phường Quang Vinh –TP. Biên Hòa tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0613)847320 - Số Fax: (0613)942248 – 840768 - Email: sgtvt@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn “Trang thông tin điện tử Sở Giao Thông Vận tải tỉnh Đồng Nai” hoặc www.sgtvt.dongnai.gov.vn
khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Phát triển bởi TTCNTT và TT Đồng Nai