THĂM DÒ Ý KIẾN

Đánh giá sự hài lòng của người dân và tổ chức về kết quả xử lý hồ sơ của bộ phận một cửa Sở Giao thông Vận tải 
Số lượt truy cập
 

 LÃNH ĐẠO SỞ

 

LÃNH ĐẠO SỞ

Giám đốc​

LE_QUANG_BINH_NEW.jpg


Họ và tên: Lê Quang Bình

Ngày sinh: 12/11/1973

Nơi sinh: Xuân Trường - Nam Định

Nguyên Xuân Bắc, Xuân Trường, Nam Định​


Trình độ:

- Chuyên môn: Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng Công trình Giao thông.

- Chính trị: Cao cấp


Điện thoại: 0913.610079

Nhiệm vụ​:

  Lãnh đạo, chỉ đạo điều hành toàn diện mọi hoạt động và công tác của Sở Giao thông vận tải theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Bộ GTVT và pháp luật liên quan. Trực tiếp chỉ đạo, quản lý các lĩnh vực công tác:

- Chỉ đạo xây dựng chiến lược, đề án, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành GTVT của tỉnh;

- Chỉ đạo, quản lý công tác quy hoạch, kế hoạch đầu tư xây dựng, phát triển hạ tầng giao thông đường bộ, đường sắt đô thị;

- Quản lý công tác thẩm định các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông được phân cấp, theo nhiệm vụ, quyền hạn của Sở;

- Chỉ đạo thực hiện kế hoạch nhà nước giao hàng năm;

- Chỉ đạo công tác pháp chế, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật;

- Chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra; tiếp dân giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng;

- Quản lý tài chính, ngân sách, chủ tài khoản;

- Quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, biên chế;

- Quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

- Quản lý công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật;

- Quản lý xuất nhập cảnh của công chức, viên chức;

- Quan hệ đối ngoại;

- Là người phát ngôn của Sở;

- Kiêm nhiệm Phó trưởng ban Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh giao;

- Tham gia các Hội đồng, Ban Chỉ đạo và các công việc khác theo sự phân công của các cấp có thẩm quyền.​

Trực tiếp quản lý các phòng, đơn vị:

-  Văn phòng Sở;

-   Phòng Kế hoạch - Tài chính;

-   Thanh tra Sở;

-   Chỉ đạo chung tất cả các Phòng, đơn vị thuộc Sở.


Phó Giám đốc

DuongVanDong.jpg

Họ và tên: Dương Văn Đông

Ngày sinh: 30/03/1975

Nơi sinh: Biên hòa - Đồng Nai

Nguyên quán: Bạch Đằng-Tân Uyên-Bình Dương


Trình độ:

- Chuyên môn: Thạc sỹ kỹ thuật (Khai thác và bảo trì ô tô)

- Chính trị: Cao cấp


Điện thoại: 0904.763062​

Nhiệm vụ:

Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực: đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; quản lý quy hoạch, kế hoạch phát triển hạ tầng giao thông đường thủy nội địa; cải cách hành chính. Trực tiếp chỉ đạo, quản lý các lĩnh vực công tác:

- Quản lý đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;

- Quản lý công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển phát triển hạ tầng giao thông đường thủy;

- Quản lý khai thác, đầu tư, xây dựng các công trình hạ tầng giao thông đường thủy nội địa; quản lý cấp phép hoạt động cảng, bến thủy nội địa;

- Quản lý công tác cải cách hành chính;

- Phụ trách công tác quốc phòng, an ninh, dân quân tự vệ;

- Phụ trách công tác nội bộ cơ quan Sở;

- Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể: Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở GTVT phân công;

- Tham gia các Hội đồng, Ban Chỉ đạo và các công tác khác theo sự phân công của Giám đốc Sở và theo phân công của cấp có thẩm quyền.

Trực tiếp quản lý các phòng, đơn vị:

-   Phòng Quản lý Đào tạo và sát hạch lái xe;

-   Trung tâm Đào tạo sát hạch lái xe loại 1 Đồng Nai;

-   Cảng vụ Đường thủy nội địa;

-   Chỉ đạo Văn phòng về công tác cải cách hành chính.

Phụ trách ký các loại giấy phép như sau:

-   Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;

-   Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe;

-   Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3;

-   Giấy phép xe tập lái;

-   Giấy phép đào tạo lái xe ôtô, môtô;

-   Giấy phép hoạt động cảng, bến thủy nội địa.

Phó Giám đốc​ ​

DUONG_MANH_HUNG.jpg 

Họ và tên : Dương Mạnh Hưng

Ngày sinh : 07/01/1971

Nơi sinh : Hà Nội

Nguyên quán : Hà Nam

 

Trình độ :

- Chuyên môn : Thạc sĩ khoa học chính trị, Cử nhân Luật, Kỹ sư XD cầu đường, Cử nhân XD Đảng.

- Chính trị : Cao cấp

 

Điện thoại : 0918.265.676

Email: hungdm.sgtvt@dongnai.gov.vn​

Nhiệm vụ:

Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực: quản lý vận tải đường bộ, đường thủy nội địa; phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường thủy nội địa và đăng ký xe máy công trình; công tác khoa học công nghệ lĩnh vực GTVT và hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp lĩnh vực GTVT. Trực tiếp chỉ đạo, quản lý các lĩnh vực công tác:

- Chỉ đạo công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển vận tải đường bộ, đường thủy nội địa, logistics và bến xe theo phân cấp quản lý;

- Quản lý vận tải hành khách công cộng, vận tải hàng hóa đường bộ, đường thủy nội địa;

- Quản lý khai thác bến bãi vận tải đường bộ;

- Quản lý thẩm định thiết kế cải tạo phương tiện cơ giới đường bộ;

- Quản lý đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ, đường thủy nội địa;

- Quản lý công tác đăng ký phương tiện thủy, xe máy công trình;

- Quản lý công tác bảo vệ môi trường Ngành GTVT;

- Phụ trách công tác hỗ trợ, phát triển các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quản lý của ngành GTVT;

- Phụ trách công tác khoa học kỹ thuật thuộc lĩnh vực vận tải phương tiện;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở GTVT phân công;

- Tham gia các Hội đồng, Ban Chỉ đạo và các công tác khác theo sự phân công của Giám đốc Sở và theo phân công của cấp có thẩm quyền.

Trực tiếp quản lý các phòng, đơn vị:

- Phòng Quản lý vận tải, phương tiện;

- Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng;

- Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới;

Phụ trách ký các loại giấy phép như sau:

-  Giấy phép liên vận Việt Nam – Lào, Việt Nam – Campuchia;​

-  Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

-  Các loại phù hiệu xe: công ten nơ, hợp đồng, taxi, chạy tuyến cố định, xe tải, xe trung chuyển…;

-  Biển hiệu xe vận chuyển khách du lịch;

- Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo, thuyết minh;

- Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng;

- Bằng, chứng chỉ chuyên môn người lái phương tiện thủy nội địa;

- Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa;

- Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa;

- Giấy chấp thuận hoạt động vận tải hành khách, hành lý, bao gửi trên đường thủy nội địa.​

Phó Giám đốc​ ​​ ​

NguyenBon.jpg

Họ và tên: Nguyễn Bôn

Ngày sinh: 30/03/1974

Nơi sinh: Thái Nguyên


Trình độ:

- Chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật Xây dụng Công trình Giao Thông, Cử nhân Luật Kinh tế.

- Chính trị: Cao cấp


Điện thoại: 0918.809149

Nhiệm vụ​:

Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ, đường sắt đô thị; quản lý khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông; công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; phòng chống thiên tai, tìm kiểm cứu nạn, phòng cháy chữa cháy. Trực tiếp chỉ đạo, quản lý các lĩnh vực công tác:

- Giúp Giám đốc Sở theo dõi công tác quy hoạch, kế hoạch đầu tư xây dựng phát triển phát triển hạ tầng giao thông đường bộ, đường sắt đô thị;

- Giúp Giám đốc theo dõi việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ, đường sắt đô thị bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh cấp và nguồn vốn ngoài ngân sách;

- Giúp Giám đốc theo dõi, phối hợp thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, phát triển hạ tầng giao thông của Trung ương trên địa bàn tỉnh;

- Quản lý công tác kêu gọi đầu tư từ nước ngoài và các tổ chức cá nhân trong nước đầu tư vào các dự án giao thông của tỉnh;

- Quản lý công tác góp ý chủ trương đầu tư các dự án;

- Quản lý công tác giao thông nông thôn, giao thông khu phố;

- Quản lý công tác thẩm tra an toàn giao thông các dự án;

- Giúp Giám đốc trong công tác quản lý, khai thác, bảo vệ, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo phân cấp trên địa bàn tỉnh;

- Chỉ đạo, quản lý công tác tổ chức giao thông và đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ;

- Quản lý công tác khoa học, kỹ thuật thuộc lĩnh vực giao thông;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở GTVT phân công;

Tham gia các Hội đồng, Ban Chỉ đạo và các công tác khác theo sự phân công của Giám đốc Sở và theo phân công của cấp có thẩm quyền.

Trực tiếp quản lý các phòng, đơn vị:

- Phòng Quản lý giao thông;

- Khu Quản lý đường bộ, đường thủy;

- Phòng Kế hoạch - Tài chính (về quy hoạch).

Phụ trách ký các loại giấy phép như sau:

-  Giấy phép thi công trên các tuyến đường bộ đang khai thác;​

-  Giấy phép lưu hành đặc biệt.


Chung nhan Tin Nhiem Mang
Trang thông tin điện tử Sở Giao Thông Vận tải tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ban biên tập Sở Giao thông Vận tải
Địa chỉ: 18 Phan Chu Trinh- Phường Quang Vinh –TP. Biên Hòa tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0613)847320 - Số Fax: (0613)942248 – 840768 - Email: sgtvt@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn “Trang thông tin điện tử Sở Giao Thông Vận tải tỉnh Đồng Nai” hoặc www.sgtvt.dongnai.gov.vn
khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Phát triển bởi TTCNTT và TT Đồng Nai