THĂM DÒ Ý KIẾN

Đánh giá sự hài lòng của người dân và tổ chức về kết quả xử lý hồ sơ của bộ phận một cửa Sở Giao thông Vận tải 
Số lượt truy cập
 

 Trung tâm Quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng

 
DSC_1519.JPG


   Trung tâm Quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giao thông Vận tải (Sở GTVT), tham mưu giúp Giám đốc Sở GTVT thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về vận tải hành khách công cộng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các tỉnh lân cận có liên quan.

   Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu, tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên, có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước tỉnh Đồng Nai, được cấp kinh phí từ ngân sách để hoạt động theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Sở GTVT; đồng thời chịu sự quản lý Nhà nước của cơ quan chức năng có liên quan theo phân cấp quản lý của ngành và tỉnh Đồng Nai.

   Mọi hoạt động của Trung tâm phải đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật, theo định hướng phát triển của ngành nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển của cộng đồng dân cư; từng bước hiện đại, nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ nhu cầu xã hội trong vận tải hành khách công cộng.

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm

           I. Chức năng

   Tổ chức quản lý, điều hành hoạt động vận tải hành khách công cộng gồm các tuyến vận tải hành khách(VTHK) bằng xe buýt, xe đưa rước công nhân (ĐRCN), đưa rước học sinh, sinh viên (ĐRHS-SV) và hoạt động VTHK bằng xe taxi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

           II. Nhiệm vụ của Trung tâm

         1/ Điều tra, khảo sát nhu cầu đi lại của nhân dân, xây dựng kế hoạch mở các tuyến VTHKCC bằng xe buýt, xe ĐRCN, ĐRHS-SV trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

2/ Trình Sở GTVT phương án mở mới tuyến, dừng hoạt động tuyến, điều chỉnh hành trình tuyến và phương án khai thác tuyến.

3/ Tham mưu Sở GTVT ban hành, sửa đổi, bổ sung (nếu có) nội quy khai thác hoạt động VTHK bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật.

4/ Hướng dẫn các đơn vị kinh doanh vận tải lập hồ sơ và thẩm định hồ sơ đăng ký khai thác VTHK bằng xe buýt, xe ĐRCN, ĐRHS-SV và VTHK bằng xe taxi báo cáo Sở GTVT. Đồng thời hỗ trợ các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện đúng các quy định của Bộ GTVT và UBND tỉnh Đồng Nai ban hành.

5/ Tham mưa Sở GTVT hình thức đấu thầu hoặc đặt hàng khai thác các tuyến VTHK bằng xe buýt bao gồm các tuyến có trợ giá và không trợ giá, ĐRCn, ĐRHS-SV có trợ giá trên địa bàn tỉnh theo quy định.

6/ Ký kết hợp đồng khai thác tuyến với các đơn vị kinh doanh vận tải đã được Sở GTVT đặt hàng hoặc trúng thầu khai thác tuyến VTHK bằng xe buýt bao gồm các tuyến có trợ giá và không trợ giá; ĐRCN bà ĐRHS-SV có trợ giá.

7/ Chủ trì, phối hợp các đơn vị quản lý, khai thác bến xe và đơn vị kinh doanh vận tải tổ chức quản lý, điều hành hoạt động VTHK bằng xe buýt tại bến xe, trạm xe đầu tuyến hiệu quả và theo đúng các quy định hiện hành.

8/ Quản lý, điều hành, kiểm tra, giám sát hoạt động VTHK bằng xe buýt có trợ giá và không trợ giá, ĐRCN và ĐRHS-SV có trợ giá. Phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm Nội quy khai thác hoạt động VTHK bằng xe buýt, Hợp đồng đặt hàng khai thác tuyến của các đơn vị kinh doanh vận tải, đợn vị quản lý, khai thác bến xe hoặc đề xuất biện pháp xử lý đến các cơ quan quản lý cấp trên có thẩm quyền theo quy định.

9/ Kiểm tra, xác nhận sản lượng vận chuyển khối lượng vận chuyển thực tế của các tuyến VTHK bằng xe buýt có trợ giá từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh để làm căn cứ thành quyết toán tiền trợ giá. Làm thủ tục thành toán tiền trợ giá cho các đơn vị kinh doanh vận tải khai thác các tuyến xe buýt cơ trợ giá từ ngân sách.

10/ Kiểm tra, giám sát và tổng hợp hoạt động ĐRCN và ĐRHS-SV không trợ giá, VTHK bằng xe taxi; phát hiện, xử lý hoặc đề xuất biện pháp xử lý các trường hợp vi phạm đến các cơ quan quản lý cấp trên có thẩm quyền để xử lý theo quy định.

11/ Theo dõi, giám sát các hoạt động của phương tiện VTHK bằng xe buýt, VTHK theo tuyến cố định, VTHK theo hợp đồng và vận tải hàng hóa bằng container qua thiết bị giám sát hành trình; phát hiện, xử lý hoặc đề xuất biện pháp xử lý các truyền hợp vi phạm của các đơn vị kinh doanh vận tải qua thiết bị giám sát hành trình đến các cơ quan quản lý cấp trên có thẩm quyền theo quy định.

12/ Đề xuất các chế độ ưu đãi và thực hiện giải quyết đầy đủ chế độ ưu đãi dành cho hoạt động VTHK bằng xe buýt, xe ĐRCN, ĐRHS-SV, VTHK bằng xe taxi trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định hiện hành.

13/ Thực hiện chủ trương xã hội hóa trong việc cung cấp các dịch vụ vận tải khách, huy động sự đóng góp của cộng đồng, của các thành phần kinh tế để phát triển hoạt động VTHK bằng xe buýt và DRRCN, ĐRHS-SV, VTHK bằng xe taxi.

14/ Tư vấn các dự án đầu tư phương tiện, phát triển hạ tầng VTHK công cộng. Thẩm định dự án đầu tư phát triền VTHK công cộng trình Sở GTVT xem xét phê duyệt.

15/ Thực hiện chức năng chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo kết cấu hạ tầng phục vụ hoạt động VTHK bằng xe buýt. Tổ chức công tác duy tu bảo dưỡng hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động VTHK bằng xe buýt theo quy định.

16/ Tổ chức quản lý khai thác có hiệu quả cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động VTHK bằng xe buýt thông qua kêu gọi, tìm kiếm các nguồn tài trợ, quảng cáo, khai thác các dịch vụ theo quy định của pháp luật.

17/ In ấn , quản lý và cấp phát các loại vé, sổ nhật trình chạy xe buýt và các biểu mẫu phục vụ cho hoạt động VTHK bằng xe buýt, xe ĐRCN, ĐRHS-SV có trợ giá.

18/ Phối hợp với các đơn vị, chính quyền địa phương có liên quan để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường đối với hoạt động VTHK bằng xe buýt, xe ĐRCN, ĐRHS-SV và VTHK bằng xe taxi trên địa bàn tỉnh.

19/ Tổ chức cấp thẻ đi xe buýt miễn vé đối với người tàn tật trên địa bàn tỉnh theo quy định.

20/ Thông tin, tuyên tuyền vận động nhân dân tham gia đi lại bằng xe buýt. Hướng dẫn, giải đáp thắc mắc và trả lời các ý kiến của khách đị xe buýt, xe ĐRCN, ĐRHS-SV và xe taxi.

21/ Thực hiện báo cáo về Sở GTVT và các ngành chức năng theo quy định.

22/ Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở GTVT giao.

III. Quyền hạn của Trung tâm

Cơ cấu tổ chức trung tâm

- 01 Giám đốc

- 01 Phó Giám đốc;

Các phòng ban trực thuộc:

1. Phòng Tổng hợp

2. Phòng Kiểm tra điều hành

3.  Phòng Kế hoạch thống kê

4. Phòng Khai thác thu sự nghiệp và Quản lý cơ sở hạ tầng

5.  Phòng Khai thác dữ liệu và Công nghệ thông tin;

Thông tin liên hệ

- Trụ sở: số 1032 xa lộ Hà Nội, Khu phố 2, phường Bình Đa, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.

- Điện thoại: 061.8869561

- Fax: 061.8869561.

- Email: ttqldhvthkccdn@dongnai.gov.vn

Lãnh đạo đơn vị:​

​Giám đốc

CHI_XUYEN.jpg

Họ và tên: Trầm Kim Xuyến

Ngày sinh: 18/04/1973

Nơi sinh:  Đống Đa – TP. Hà Nội

Nguyên quán: Thường Tân - Tân Uyên - Bình Dương

Trình độ:

- Chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế

- Chính trị: Cao cấp

 

Điện thoại: 0938.709555​​Phó giám đốc

Hải Phương.jpg

Họ và tên: Đỗ Thị Hải Phương

Ngày sinh:  03/07/1978

Nơi sinh: Đà Lạt, Lâm Đồng

Nguyên quán: Hải hậu, Nam Định


Trình độ

- Chuyên môn: Ths. Kỹ thuật Khai thác                                   kinh tế vận tải    

- Chính trị: Trung cấp Chính trị


Điện thoại : 0933.041109


 


Chung nhan Tin Nhiem Mang
Trang thông tin điện tử Sở Giao Thông Vận tải tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ban biên tập Sở Giao thông Vận tải
Địa chỉ: 18 Phan Chu Trinh- Phường Quang Vinh –TP. Biên Hòa tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0613)847320 - Số Fax: (0613)942248 – 840768 - Email: sgtvt@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn “Trang thông tin điện tử Sở Giao Thông Vận tải tỉnh Đồng Nai” hoặc www.sgtvt.dongnai.gov.vn
khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Phát triển bởi TTCNTT và TT Đồng Nai