THĂM DÒ Ý KIẾN

Đánh giá sự hài lòng của người dân và tổ chức về kết quả xử lý hồ sơ của bộ phận một cửa Sở Giao thông Vận tải 
Số lượt truy cập
 

 CẢNG VỤ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

 
279-1 (1).jpg

   Cảng vụ Đường thủy nội địa Đồng Nai là cơ quan trực thuộc Sở GTVT Đồng Nai thực hiện chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở GTVT thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành về giao thông vận tải đường thủy nội địa tại cảng, bến thủy nội địa nhằm đảm bảo việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa và bảo vệ môi trường.

Chức năng và nhiệm vụ:

1. Quy định nơi neo đậu cho phương tiện thủy nội địa, phương tiện thủy nước ngoài, tàu biển trong vùng nước cảng, bến thủy nội địa;

2. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về an toàn, an ninh và bảo vệ môi trường của phương tiện thủy nội địa, phương tiện thủy nước ngoài, tàu biển; kiểm tra giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, bằng, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và người lái phương tiện; cấp phép cho phương tiện thủy nội địa, phương tiện thủy nước ngoài, tàu biển ra, vào cảng, bến thủy nội địa;

3. Không cho phương tiện thủy nội địa, phương tiện thủy nước ngoài, tàu biển ra, vào cảng, bến thủy nội địa khi cảng, bến hoặc phương tiện thủy nội địa, phương tiện thủy nước ngoài, tàu biển không đảm bảo an toàn, an ninh và bảo vệ môi trường hoặc cảng, bến không đủ điều kiện pháp lý hoạt động theo quy định của pháp luật;

4. Tiếp nhận và thông báo tình hình luồng, tuyến cho phương tiện thủy nội địa, phương tiện thủy nước ngoài, tàu biển tại cảng, bến thủy nội địa;

5. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện những quy định của pháp luật về giao thông vận tải đường thủy nội địa;

6. Kiểm tra điều kiện an toàn đối với cảng, bến, luồng, báo hiệu và các công trình khác có liên quan trong phạm vi cảng, bến thủy nội địa; khi phát hiện có dấu hiệu mất an toàn phải thông báo cho tổ chức, cá nhân có trách nhiệm xử lý kịp thời;

7. Giám sát việc khai thác, sử dụng cảng, bến bảo đảm an toàn; yêu cầu tổ chức, cá nhân khai thác cảng, bến thủy nội địa tạm ngừng khai thác cảng hoặc kiến nghị đình chỉ hoạt động bến khi xét thấy có ảnh hưởng đến an toàn cho người, phương tiện hoặc công trình;

8. Tổ chức tìm kiếm, cứu người, hàng hóa, phương tiện thủy nội địa, phương tiện thủy nước ngoài, tàu biển bị nạn trong vùng nước cảng, bến thủy nội địa;

9. Huy động phương tiện, thiết bị, nhân lực trong khu vực cảng, bến thủy nội địa để tham gia cứu người, hàng hóa, phương tiện thủy nội địa, phương tiện thủy nước ngoài, tàu biển trong trường hợp khẩn cấp và xử lý ô nhiễm môi trường trong phạm vi cảng, bến thủy nội địa;

10. Chủ trì kiểm tra, giám sát thực hiện kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu tại cảng, bến và các phương tiện thủy nội địa, phương tiện thủy nước ngoài, tàu biển hoạt động trong vùng nước Cảng vụ đường thủy nội địa quản lý; tham gia lập biên bản, kết luận nguyên nhân tai nạn, sự cố xảy ra trong vùng nước cảng, bến thủy nội địa; yêu cầu các bên liên quan khắc phục hậu quả tai nạn;

11. Xử phạt vi phạm hành chính; thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật;

12. Thẩm định hồ sơ đánh giá an ninh cảng thủy nội địa, thẩm định kế hoạch an ninh cảng thủy nội địa; thực hiện xác nhận trình báo đường thủy nội địa;

13. Thực hiện dịch vụ hướng dẫn, điều tiết khống chế, đảm bảo giao thông thủy, chống va trôi trên đường thủy;

14. Theo dõi, giám sát việc xếp hàng hóa lên phương tiện trong vùng đất, vùng nước cảng, bến thủy nội địa;

15. Chủ trì, phối hợp hoạt động với các cơ quan quản lý nhà nước khác thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong khu vực cảng, bến thủy nội địa;

16. Quản lý, sử dụng tài sản, kinh phí, định biên được giao và thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định;

17. Xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm trình Sở GTVT phê duyệt và tổ chức thực hiện; tham gia xây dựng quy hoạch phát triển đường thủy nội địa, cảng, bến thủy nội địa trong khu vực quản lý khi có yêu cầu;

18. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Tổ chức hành chính kế toán, Phòng Quản lý cảng bến, Phòng Pháp chế, Đại diện Cảng vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cảng vụ ĐTNĐ theo hướng dẫn của Sở GTVT, Cục Đường thủy nội địa;

19. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế viên chức theo chức danh nghề nghiệp và vị trí việc làm, số người làm việc tại đơn vị; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với viên chức và người lao động thuộc pham vi quản lý theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Sở GTVT;

20. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Sở GTVT, Cục Đường thủy nội địa, Ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Nai;

21. Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở GTVT, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa giao theo quy định pháp luật.

Cơ cấu tổ chức:

- Ban Giám đốc:

          + Giám đốc;

          + Phó Giám đốc;

- Các bộ phận nghiệp vụ:

          + Phòng TCHC-KT;

          + Phòng Pháp chế;

          + Phòng Quản lý cảng bến;

          + Các đại diện Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực.

Thông tin liên hệ:​

- Địa chỉ:      11 Hoàng Minh Châu, phường Hòa Bình, Biên Hòa, Đồng Nai.

- Điện thoại: 02513.952956

- Fax:           02513.952467

Lãnh đạo đơn vị:​

​Giám đốc

ThanhTai.jpg

Họ và tên : Nguyễn Thành Tài

Ngày sinh : 10/11/1963

Nơi sinh : Biên Hòa, Đồng Nai

Nguyên quán : Thuận An, Bình Dương


Trình độ :

- Chuyên môn : Kỹ sư cầu đường

- Chính trị : Cao cấp


Điện thoại : 0983.942.678


​Phó giám đốc

thuy.jpg

Họ và tên : Phạm Xuân Thủy

Ngày sinh : 20/8/1973

Nơi  sinh : Quảng Bình

Nguyên quán Quảng Bình


Trình độ :

- Chuyên môn : Cử nhân Luật

- Chính trị : Trung cấp


Điện thoại : 0983.359.467

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Trang thông tin điện tử Sở Giao Thông Vận tải tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ban biên tập Sở Giao thông Vận tải
Địa chỉ: 18 Phan Chu Trinh- Phường Quang Vinh –TP. Biên Hòa tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0613)847320 - Số Fax: (0613)942248 – 840768 - Email: sgtvt@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn “Trang thông tin điện tử Sở Giao Thông Vận tải tỉnh Đồng Nai” hoặc www.sgtvt.dongnai.gov.vn
khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Phát triển bởi TTCNTT và TT Đồng Nai