THĂM DÒ Ý KIẾN

Đánh giá sự hài lòng của người dân và tổ chức về kết quả xử lý hồ sơ của bộ phận một cửa Sở Giao thông Vận tải 
Số lượt truy cập
Chức năng nhiệm vụ
hướng dẫn hoạt động vận tải hàng hóa vừa đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19
Cập nhật 04/06/2021 16:36 Xem với cỡ chữ

​Kính gửi:

- Thanh tra Sở Giao thông vận tải.

- Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh Đồng Nai;

- Các đơn vị kinh doanh vận tải.

Thực hiện Công văn số 898/BYT-MT ngày 07/02/2021 của Bộ Y tế về

hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 trong vận chuyển hàng hóa.

Thực hiện Công văn số 3090/BCT-XNK ngày 01/6/2021 của Bộ Công

Thương về hỗ trợ hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa.

Thực hiện Công văn số 6019/UBND-KTN ngày 02/6/2021 của Ủy ban

nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi trong vận chuyển,

Kèm File: SGTVT 2021-2868 HD.pdfSGTVT 2021-2868 HD.pdf


CÁC TIN KHÁC

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Trang thông tin điện tử Sở Giao Thông Vận tải tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ban biên tập Sở Giao thông Vận tải
Địa chỉ: 18 Phan Chu Trinh- Phường Quang Vinh –TP. Biên Hòa tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0613)847320 - Số Fax: (0613)942248 – 840768 - Email: sgtvt@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn “Trang thông tin điện tử Sở Giao Thông Vận tải tỉnh Đồng Nai” hoặc www.sgtvt.dongnai.gov.vn
khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Phát triển bởi TTCNTT và TT Đồng Nai