THĂM DÒ Ý KIẾN

Đánh giá sự hài lòng của người dân và tổ chức về kết quả xử lý hồ sơ của bộ phận một cửa Sở Giao thông Vận tải 
Số lượt truy cập
Chức năng nhiệm vụ
V/v triển khai các Quyết định số 1588/QĐ-BGTVT, 1589/QĐ-BGTVT, 1594/QĐ-BGTVT, 1596/QĐ-BGTVT ngày 27/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
Cập nhật 02/09/2021 15:26 Xem với cỡ chữ

Ngày 27/8/2021, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành các Quyết định số 1588/QĐ-BGTVT về việc hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải đường thủy nội địa trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19; Quyết định số 1589/QĐ-BGTVT về việc hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải hàng hải trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19; Quyết định số 1594/QĐ-BGTVT về việc hướng dẫn tạm thời về kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải hàng không trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19; Quyết định số 1596/QĐ-BGTVT về việc hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động phương tiện giao thông đường sắt trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 (đính kèm).

Thực hiện Công văn số 10530/UBND-KTN ngày 31/8/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai 1588/QĐ-BGTVT, 1589/QĐ-BGTVT, 1594/QĐ-BGTVT, 1596/QĐ-BGTVT ngày 27/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Sở Giao thông vận tải triển khai đến các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, triển khai thực hiện theo đúng quy định, hướng dẫn tại các Quyết định trên của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổng hợp gửi về Sở Giao thông vận tải để hướng dẫn.

2021-09-01 Triển khai QĐ ban hành hướng dẫn tạm thời về đường thủy nội địa.pdf2021-09-01 Triển khai QĐ ban hành hướng dẫn tạm thời về đường thủy nội địa.pdf

CÁC TIN KHÁC

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Trang thông tin điện tử Sở Giao Thông Vận tải tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ban biên tập Sở Giao thông Vận tải
Địa chỉ: 18 Phan Chu Trinh- Phường Quang Vinh –TP. Biên Hòa tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0613)847320 - Số Fax: (0613)942248 – 840768 - Email: sgtvt@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn “Trang thông tin điện tử Sở Giao Thông Vận tải tỉnh Đồng Nai” hoặc www.sgtvt.dongnai.gov.vn
khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Phát triển bởi TTCNTT và TT Đồng Nai