THĂM DÒ Ý KIẾN

Đánh giá sự hài lòng của người dân và tổ chức về kết quả xử lý hồ sơ của bộ phận một cửa Sở Giao thông Vận tải 
Số lượt truy cập
Tin cải cách hành chính
Tiếp tục quán triệt chỉ đạo thực hiện nghiêm quy định trong công tác tiếp nhận và trả kết quả TTHC
Cập nhật 09/04/2024 13:54 Xem với cỡ chữ

​        Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Chỉ thị số 02/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và trách nhiệm người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị, địa phương và Kế hoạch số 02/KH-SGTVT ngày 08/01/2024 của Sở Giao thông vận tải về thực hiện cải cách hành chính năm 2024.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp nhận và trả kết quả TTHC phục vụ người dân, doanh nghiệp; ngày 28/3/2024, Giám đốc Sở Giao thông vận tải đã ban hành Văn bản số 1460/SGTVT-VP về việc thực hiện nghiêm quy định trong công tác tiếp nhận và trả kết quả TTHC. Theo đó, Giám đốc Sở Giao thông vận tải yêu cầu:

1. Đối với công chức, viên chức Bộ phận Một cửa thuộc Sở tại Trung tâm Hành chính công tỉnh:

- Thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

- Hướng dẫn kỹ người dân biết thực hiện thủ tục hành chính, tránh trường hợp người dân phải đi lại nhiều lần để bổ sung hồ sơ.

- Phối hợp và thực hiện theo đúng quy chế làm việc của Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Tuyệt đối nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính để làm sai quy định và trục lợi.

2. Đối với Bưu điện tỉnh Đồng Nai:

2.1. Việc thực hiện tiếp nhận trực tiếp tại Bộ phận một cửa cấp huyện:

- Quán triệt thường xuyên đến đội ngũ cán bộ, nhân viên tiếp nhận và trả kết quả tại các huyện thuộc hệ thống Bưu điện thực hiện đúng quy định trong công tác tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính cho người dân. Tuyệt đối nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính để làm sai quy định và trục lợi.

- Công khai minh bạch đầy đủ tại bộ phận tiếp nhận các loại phí dịch vụ của Bưu điện để người dân biết lựa chọn thực hiện nếu có nhu cầu.

- Hướng dẫn kỹ người dân biết thực hiện thủ tục hành chính, tránh trường hợp người dân phải đi lại nhiều lần để bổ sung hồ sơ.

- Tiếp tục chấn chỉnh, nhắc nhở cán bộ tiếp nhận:

+ Nhập thông tin thủ tục hành chính của người dân trên phần mềm của Bộ phải chính xác; thời gian qua các điểm vẫn còn tình trạng thực hiện nhập thông tin thiếu, sai.

+ Sau khi hoàn thành nhập, phải kiểm tra thông tin kỹ trước khi hoàn thành gửi đi trên hệ thống phần mềm và thực hiện thu phí.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện của cán bộ, nhân viên tiếp nhận và trả kết quả tại các huyện thuộc hệ thống Bưu điện, trường hợp phát hiện có hành vi vi phạm xử lý nghiêm theo quy định hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý nếu vi phạm pháp luật.

2.2. Việc hỗ trợ tuyên truyền người dân biết dịch vụ công đổi Giấy phép lái xe trực tuyến:

Thực hiện Văn bản số 2608/UBND-THNC ngày 15/3/2024 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 11/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ, Sở Giao thông vận tải đề nghị:

- Bưu điện tỉnh hỗ trợ đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân trên địa bàn tỉnh được biết để thực hiện dịch vụ công trực tuyến đổi giấy phép lái xe tại địa chỉ: https://dvc4.gplx.gov.vn

- Đối với việc trả kết quả tại nhà theo đề nghị của người dân trên hệ thống dịch vụ công đổi GPLX trực tuyến thì thực hiện thu hồi GPLX cũ khi trả GPLX mới cho người dân và gửi GPLX cũ về Sở Giao thông vận tải để tiến hành cắt góc theo quy định.

- Quá trình hỗ trợ hướng dẫn tuyên truyền dịch vụ công đổi giấy phép lái xe trực tuyến phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm thực hiện công khai minh bạch; quán triệt nghiêm cấm cán bộ, nhân viên bưu điện không được tự ý lợi dụng việc hướng dẫn trực tuyến để làm sai quy định và trục lợi.
Người đưa tin: Nguyễn Văn Kỳ

CÁC TIN KHÁC

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Trang thông tin điện tử Sở Giao Thông Vận tải tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ban biên tập Sở Giao thông Vận tải
Địa chỉ: 18 Phan Chu Trinh- Phường Quang Vinh –TP. Biên Hòa tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0613)847320 - Số Fax: (0613)942248 – 840768 - Email: sgtvt@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn “Trang thông tin điện tử Sở Giao Thông Vận tải tỉnh Đồng Nai” hoặc www.sgtvt.dongnai.gov.vn
khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Phát triển bởi TTCNTT và TT Đồng Nai